Vertaling van choice

Inhoud:

Engels
Nederlands
choice, election, option {zn.}
keus
verkiezing  [v]
keuze
keur
optie [v]
I don't have a choice.
Ik heb geen keus.
I was offered the choice of tea or coffee.
Ik kreeg de keus tussen thee en koffie.
choice, option, pick, selection {zn.}
keus [m] (de ~)
keuze
"Well..." sighed Dima, then turned to the shopkeeper and cast her a murderous glance. "I guess I have no choice now..."
"Nou..." zuchtte Dima, keerde zich vervolgens naar de verkoopster en wierp haar een moordzuchtige blik toe, "ik geloof dat ik nu geen keus heb..."
I had no choice but to accept the offer.
Ik had geen andere keuze dan de offerte te accepteren.
choice, pick, selection {zn.}
selectiespeler
choice, option, pick, selection {zn.}
optie
choice, option, pick, selection {zn.}
schifting [v] (de ~)
selectie [v] (de ~)
choice, pick, selection {zn.}
selectie [v] (de ~)
alternative, choice, option {zn.}
uitwijkmogelijkheid [v] (de ~)
alternative, choice, option {zn.}
alternatief [o] (het ~)
There is but one alternative.
Er is maar één alternatief.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I don't have a choice.

Ik heb geen keus.

I was offered the choice of tea or coffee.

Ik kreeg de keus tussen thee en koffie.

I had no choice but to accept the offer.

Ik had geen andere keuze dan de offerte te accepteren.

"I can't say I much like that choice," Dima sighed. "To be honest, my head's been all blurry ever since I woke up in a dumpster this morning..."

"Ik kan niet zeggen dat ik dat een erg leuke keus vind," zuchtte Dima. "Om eerlijk te zijn, is het de hele tijd al wazig in mijn hoofd sinds ik vanochtend wakker werd in een vuilcontainer..."

"Well..." sighed Dima, then turned to the shopkeeper and cast her a murderous glance. "I guess I have no choice now..."

"Nou..." zuchtte Dima, keerde zich vervolgens naar de verkoopster en wierp haar een moordzuchtige blik toe, "ik geloof dat ik nu geen keus heb..."

Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.

Iedereen heeft recht op arbeid, op vrije beroepskeuze, op goede en rechtvaardige werkvoorwaarden, en op bescherming tegen werkloosheid.


Gerelateerd aan choice

election - option - pick - selection - alternativeconclusion - participant - choice - alternative - opening