Vertaling van creation

Inhoud:

Engels
Nederlands
creation, foundation, founding, initiation, innovation, instauration, institution, introduction, origination {zn.}
vorming [v] (de ~)
creation, foundation, founding, initiation, innovation, instauration, institution, introduction, origination {zn.}
formatie [v] (de ~)
vorming
creation, foundation, founding, initiation, innovation, instauration, institution, introduction, origination {zn.}
grondvesting
stichting [v] (de ~)
creation, foundation, founding, initiation, innovation, instauration, institution, introduction, origination {zn.}
creatie [v] (de ~)
creation {zn.}
maaksel [o] (het ~)
gewrocht [o] (het ~)
creation, creative activity {zn.}
schepping [v] (de ~)
opwekking [v] (de ~)
creatie [v] (de ~)
creation, foundation, founding, initiation, innovation, instauration, institution, introduction, origination {zn.}
introductie [v] (de ~)
brainchild, creation {zn.}
gewrocht
creatie  [v]
schepping  [v]
schepsel 
universe, creation {zn.}
heelal 
universum 
schepping  [v]
But the universe is infinite.
Maar het heelal is oneindig.
The universe is full of secrets.
Het heelal zit vol geheimen.
conception, creation {zn.}
foetatie
cosmos, creation, existence, macrocosm, universe, world {zn.}
macrokosmos
cosmos, creation, existence, macrocosm, universe, world {zn.}
heelal [o] (het ~)
universum [o] (het ~)
al
ruim
ruimte [v] (de ~)
luchtruim [o] (het ~)
wereldruimte
kosmos [m] (de ~)
schepping [v] (de ~)
wereldruim
There are many galaxies in the universe.
Er zijn veel sterrenstelsels in het heelal.
There are millions of stars in the universe.
Er zijn miljoenen sterren in het universum.