Vertaling van origination

Inhoud:

Engels
Nederlands
Genesis, Book of Genesis, inception, origin, origination {zn.}
Genesis [v] (de ~)
inception , origin, origination, inception {zn.}
wordingsgeschiedenis [v] (de ~)
ontstaansgeschiedenis [v] (de ~)
creation, foundation, founding, initiation, innovation, instauration, institution, introduction, origination {zn.}
introductie [v] (de ~)
creation, foundation, founding, initiation, innovation, instauration, institution, introduction, origination {zn.}
creatie [v] (de ~)
creation, foundation, founding, initiation, innovation, instauration, institution, introduction, origination {zn.}
vorming [v] (de ~)
inception, origination, origin {zn.}
ontstaan [o] (het ~)
geboorte [v] (de ~)
wordingsproces
wording [v] (de ~)
genese [v] (de ~)
Since its inception the European Union has always been based upon the values of solidarity and community.
Sinds haar ontstaan is de Europese Unie altijd gebaseerd geweest op de waarden solidariteit en gemeenschap.
creation, foundation, founding, initiation, innovation, instauration, institution, introduction, origination {zn.}
vorming
formatie [v] (de ~)
creation, foundation, founding, initiation, innovation, instauration, institution, introduction, origination {zn.}
stichting [v] (de ~)
grondvesting