Vertaling van origin

Inhoud:

Engels
Nederlands
origin {zn.}
oorsprong
afkomst  [v]
herkomst
Felicja's mother is a Polish of Romanian origin.
Felicja's moeder is een Poolse van Roemeense afkomst.
We associate the name of Darwin with The Origin of Species.
De naam van Darwin staat in verband met "De oorsprong der soorten".
lineage, background, derivation, descent, origin, provenance, ancestry {zn.}
afkomst  [v]
afstamming [v]
komaf
origin {zn.}
bron [m] (de ~)
descent, extraction, origin {zn.}
herkomst [m] (de ~)
descent, extraction, origin {zn.}
afkomst [m] (de ~)
komaf [m] (de ~)
afstamming [v] (de ~)
descendentie
geboorte [v] (de ~)
This word is of Latin descent.
Dit woord is van Latijnse afkomst.
inception, origin, origination {zn.}
wordingsproces
genese [v] (de ~)
ontstaan [o] (het ~)
wording [v] (de ~)
geboorte [v] (de ~)
inception, origin, origination {zn.}
ontstaansgeschiedenis [v] (de ~)
wordingsgeschiedenis [v] (de ~)
inception, origin, origination {zn.}
Genesis [v] (de ~)
genesis
beginning, origin, root, rootage, source {zn.}
begin [o] (het ~)
wortel [m] (de ~)
oorsprong [m] (de ~)
origine [v] (de ~)
oerbron
kiem [m] (de ~)
Money is the root of all evil.
Geld is de wortel van alle kwaad.
What's the square root of 100?
Wat is de wortel van 100?

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

That word is of Greek origin.

Dit woord komt uit het Grieks.

Felicja's mother is a Polish of Romanian origin.

Felicja's moeder is een Poolse van Roemeense afkomst.

We associate the name of Darwin with The Origin of Species.

De naam van Darwin staat in verband met "De oorsprong der soorten".

When you watch television or listen to the radio, the music which you hear is often African in origin.

Wanneer je naar televisie kijkt of naar de radio luistert, is de muziek die je hoort vaak van Afrikaanse origine.