Vertaling van history

Inhoud:

Engels
Nederlands
history {zn.}
geschiedenis [v] (de ~)
geschiedvorsing
Does objective history exist?
Bestaat objectieve geschiedenis?
He's studying history in college.
Hij studeert geschiedenis aan de universiteit.
history {zn.}
geschiedverhaal
story, history, account, tale {zn.}
verhaal
geschiedenis  [v]
historie [v]
What a strange story!
Wat een raar verhaal!
His story was interesting.
Zijn verhaal was interessant.
history {zn.}
geschiedenis [v] (de ~)
historie [m] (de ~)
I love geography and history.
Ik hou van aardrijkskunde en geschiedenis.
He has many history books.
Hij bezit veel boeken over geschiedenis.
account, chronicle, history, story {zn.}
verhaal [o] (het ~)
geschiedenis [v] (de ~)
historie [m] (de ~)
vertelling [v] (de ~)
story
His story sounds true.
Zijn verhaal klinkt correct.
His story is true.
Zijn verhaal is waar.
account, chronicle, history, story {zn.}
gedenkboek

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Does objective history exist?

Bestaat objectieve geschiedenis?

History is nothing like what you read in history books.

De geschiedenis lijkt totaal niet op wat je in geschiedenisboeken leest.

I love geography and history.

Ik hou van aardrijkskunde en geschiedenis.

He has many history books.

Hij bezit veel boeken over geschiedenis.

He's studying history in college.

Hij studeert geschiedenis aan de universiteit.

Mr. Green is a history teacher.

Meneer Green is leraar geschiedenis.

We met in the American history class.

We hebben elkaar ontmoet in de les Amerikaanse geschiedenis

Tom is reading a history book.

Tom leest een geschiedenisboek.

This day will go down in history.

Deze dag zal de geschiedenis ingaan.

History is the teacher of life.

De geschiedenis is de lerares van het leven.

I'm looking for books on Roman history.

Ik zoek boeken over de Romeinse geschiedenis.

Mr Green is a teacher of history.

Meneer Green is leraar geschiedenis.

I know the history of Europe very well.

Ik ken de geschiedenis van Europa heel goed.

My mother looked up the history of coffee cups.

Mijn moeder zocht de geschiedenis van koffiekopjes op.

That men do not learn very much from the lessons of history is the most important of all the lessons that history has to teach.

Dat mensen niet veel leren van de lessen uit het verleden is de belangrijkste les die het verleden ons te leren heeft.


Gerelateerd aan history

story - account - tale - chroniclescience - account - past - book