Vertaling van background

Inhoud:

Engels
Nederlands
background, backdrop {zn.}
achtergrond 
Here’s my flag for Nynorsk. Because the philosophy of Nynorsk is based on the maximum divergence from Danish, Danish background of the flag is to be replaced with Icelandic…
Hier is mijn vlag voor Nynorsk. Aangezien de ideologie van het Nynorsk gebaseerd is op maximale afwijking van het Deens, wordt de Deense achtergrond van de vlag vervangen…
If someone who doesn't know your background says that you sound like a native speaker, it means they probably noticed something about your speaking that made them realize…
Als iemand die je achtergrond niet kent zegt dat je klinkt als een moedertaalspreker betekent dat dat diegene waarschijnlijk iets in je spreken opgemerkt heeft dat hem…
lineage, background, derivation, descent, origin, provenance, ancestry {zn.}
afkomst  [v]
afstamming [v]
komaf
This word is of Latin descent.
Dit woord is van Latijnse afkomst.
Felicja's mother is a Polish of Romanian origin.
Felicja's moeder is een Poolse van Roemeense afkomst.
background, desktop, screen background {zn.}
fond
background {zn.}
achtergrond [m] (de ~)
background
backcloth, backdrop, background {zn.}
achtergrond [m] (de ~)
backcloth, backdrop, background {zn.}
achtergrondinformatie [v] (de ~)
backcloth, backdrop, background {zn.}
achterdoek
backcloth, backdrop, background {zn.}
achterplan

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Here’s my flag for Nynorsk. Because the philosophy of Nynorsk is based on the maximum divergence from Danish, Danish background of the flag is to be replaced with Icelandic, because Icelandic served as inspiration for the language creators. The flag is not rectangular in form, because... Well, that Nynorsk is strange after all.

Hier is mijn vlag voor Nynorsk. Aangezien de ideologie van het Nynorsk gebaseerd is op maximale afwijking van het Deens, wordt de Deense achtergrond van de vlag vervangen door de IJslandse, want de makers van de taal hebben het IJslands als inspiratie gebruikt. De vlag is niet rechthoekig omdat... nou ja, omdat Nynorsk gewoon raar is.

If someone who doesn't know your background says that you sound like a native speaker, it means they probably noticed something about your speaking that made them realize you weren't a native speaker. In other words, you don't really sound like a native speaker.

Als iemand die je achtergrond niet kent zegt dat je klinkt als een moedertaalspreker betekent dat dat diegene waarschijnlijk iets in je spreken opgemerkt heeft dat hem deed realiseren dat je geen moedertaalspreker bent. Met andere woorden, je klinkt niet echt als een moedertaalspreker.


Gerelateerd aan background

backdrop - lineage - derivation - descent - origin - provenance - ancestry - desktop - screen background - backclothcause - theater curtain