Vertaling van inception

Inhoud:

Engels
Nederlands
beginning, commencement, start, inception {zn.}
begin  [o]
ontstaan [o]
aanvang  [m]
I'm beginning to miss my girlfriend.
Ik begin mijn vriendin te missen.
The official start is on Saturday.
Het officiële begin is op zaterdag.
inception, origination, origin {zn.}
ontstaan [o] (het ~)
geboorte [v] (de ~)
wordingsproces
wording [v] (de ~)
genese [v] (de ~)
Since its inception the European Union has always been based upon the values of solidarity and community.
Sinds haar ontstaan is de Europese Unie altijd gebaseerd geweest op de waarden solidariteit en gemeenschap.
Genesis, Book of Genesis, inception, origin, origination {zn.}
Genesis [v] (de ~)
inception , origin, origination, inception {zn.}
wordingsgeschiedenis [v] (de ~)
ontstaansgeschiedenis [v] (de ~)

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I need to pay the deposit before the inception of the contract.

Ik moet de borg voor de aanvang van het contract betalen.

Since its inception the European Union has always been based upon the values of solidarity and community.

Sinds haar ontstaan is de Europese Unie altijd gebaseerd geweest op de waarden solidariteit en gemeenschap.


Gerelateerd aan inception

beginning - commencement - start - origination - origin - Genesis - Book of Genesis - inception physical process - history