Vertaling van source

Inhoud:

Engels
Nederlands
fountain, source, spring, fount, well, fountain-head, well-spring {zn.}
wel [v]
bron  [v]
welput [m]
Well I never!
Wel nu nog mooier!
Well, stranger things have happened.
Nou, er zijn wel vreemdere dingen gebeurd.
ABC, alphabet, elements, rudiments, fundamentals, basics, primer, germ, seed, source {zn.}
alfabet  [o]
eerste beginselen
grondbegin
ABC [o]
basisbeginselen
grondbeginselen
The English alphabet has 26 letters.
Het Engels alfabet telt 26 letters.
In the alphabet, B comes after A.
B komt na A in het alfabet.
informant, source {zn.}
informant
informant, source {zn.}
zegsman [m]

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

The sun is our most important source of energy.

De zon is onze belangrijkste energibron.

Television could be an important source of culture, and its educational broadcasts are valued in many schools.

Televisie kan een belangrijke cultuurbron zijn en haar schooluitzendingen staan in veel scholen hoog aangeschreven.

But you know, it would be sad to collect all these sentences, and keep them for ourselves. Because there's so much you can do with them. Which is why Tatoeba is open. Our source code is open. Our data is open.

Maar weet je, het zou toch jammer zijn om al deze zinnen te verzamelen en voor onszelf te houden, omdat je er zoveel mee kunt doen. Daarom is Tatoeba open. Onze broncode is open. Onze gegevens zijn open.


Gerelateerd aan source

fountain - spring - fount - well - fountain-head - well-spring - ABC - alphabet - elements - rudiments - fundamentals - basics - primer - germ - seedbeginning