Vertaling van world

Inhoud:

Engels
Nederlands
world {zn.}
wereld [v]
aardrijk  [o]
Hello world!
Hallo wereld!
The world has changed.
De wereld is veranderd.
world, global, worldly {bn.}
wereld-
cosmos, creation, existence, macrocosm, universe, world {zn.}
heelal [o] (het ~)
al
universum [o] (het ~)
schepping [v] (de ~)
ruimte [v] (de ~)
wereldruimte
wereldruim
ruim
kosmos [m] (de ~)
luchtruim [o] (het ~)
But the universe is infinite.
Maar het heelal is oneindig.
The universe is full of secrets.
Het heelal zit vol geheimen.
human beings, human race, humanity, humankind, humans, man, mankind, world {zn.}
mensheid [v] (de ~)
mensengeslacht
mensdom
This is a priceless treasure to mankind.
Deze schat is onschatbaar voor de mensheid.
Cancer is a great enemy of mankind.
Kanker is een grote vijand van de mensheid.
global, planetary, world, world-wide, worldwide {bn.}
planetair
populace, public, world {zn.}
buitenwacht [m] (de ~)
buitenwereld [m] (de ~)
cosmos, creation, existence, macrocosm, universe, world {zn.}
macrokosmos
earth, globe, world {zn.}
wereld [m] (de ~)
aarde [m] (de ~)
aardbol [m] (de ~)
ondermaanse [o] (het ~)
aardrijk [o] (het ~)
aardkloot
The earth is not a perfect globe.
De aarde is geen volmaakte bol.
The globe is similar in shape to an orange.
De aardbol heeft dezelfde vorm als een sinaasappel.


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Hello world!

Hallo wereld!

God created the world.

God heeft de wereld geschapen.

It's a small world.

De wereld is een klein dorp.

The world has changed.

De wereld is veranderd.

He broke the world record.

Hij brak het wereldrecord.

She works in world shop.

Ze werkt in een wereldwinkel.

The whole world speaks English.

De hele wereld spreekt Engels.

The whole world is watching.

De hele wereld kijkt toe.

She discovered a new colourful world.

Zij ontdekte een nieuwe, kleurrijke wereld.

Today I love the entire world.

Vandaag hou ik van de hele wereld.

He lives in a world of fantasy.

Hij leeft in een droomwereld.

Only peace can save the world.

Enkel vrede kan de wereld redden.

It's not the end of the world.

Dat is nog het einde van de wereld niet.

Maybe this world is another planet's Hell.

Misschien is deze wereld wel de hel van een andere planeet.

She traveled all over the world.

Ze reisde over heel de wereld.