Vertaling van man

Inhoud:

Engels
Nederlands
to man {ww.}
bemannen

I man
you man
we man

ik beman
jij bemant
wij bemannen
» meer vervoegingen van bemannen

agent, man, operative {zn.}
agent  [m]
vertegenwoordiger 
dealer [m]
zaakgelastigde [m] (de ~)
Get in touch with your agent right away.
Neem onmiddelijk contact op met je agent.
agent, man, operative {zn.}
agent  [m]
vertegenwoordiger 
dealer [m]
correspondent [m] (de ~)
agent, man, operative {zn.}
agent  [m] (de ~)
vertegenwoordiger 
dealer [m]
human race, mankind, man {zn.}
mensheid  [v]
mensdom
This is a priceless treasure to mankind.
Deze schat is onschatbaar voor de mensheid.
Cancer is a great enemy of mankind.
Kanker is een grote vijand van de mensheid.
human being, man, human {zn.}
mens  [m]
menselijk wezen
A man must work.
Een mens moet werken.
Man is a wolf to man.
De mens is een wolf voor de mens.
agent, man, operative {zn.}
agent  [m]
vertegenwoordiger 
dealer [m]
manager [m] (de ~)
fellow, man, guy, male, bloke {zn.}
man  [m]
kerel 
vent  [m]
gast 
gozer
manmens
manspersoon [m]
Who is this guy?
Wie is deze vent?
That guy is two-faced.
Die kerel is dubbelhartig.


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Man doesn't eat man.

Mensen eten geen mensen.

Man is a wolf to man.

De mens is een wolf voor de mens.

Who's that man?

Wie is die man?

Man the harpoons!

Beman de harpoenen!

A man must work.

Een mens moet werken.

Get a life, man.

Zoek een leven, man.

The man committed murder.

De man heeft een moord gepleegd.

Man proposes, God disposes.

De mens wikt, God beschikt.

He's already a man.

Hij is al een man.

I'm a free man.

Ik ben een vrije mens.

The man is right.

De man heeft gelijk.

I'm an old man.

Ik ben een oude man.

Clothes make the man.

Kleren maken de man.

A man must be honest.

Een man moet eerlijk zijn.

The old man looked wise.

De oude man zag er wijs uit.


Gerelateerd aan man

agent - operative - human race - mankind - human being - human - fellow - guy - male - blokerepresentative - functionary - attendant