Vertaling van agent

Inhoud:

Engels
Nederlands
agent, man, operative {zn.}
agent  [m]
manager [m] (de ~)
dealer [m]
vertegenwoordiger 
Get in touch with your agent right away.
Neem onmiddelijk contact op met je agent.
agent, instrument, intermediary, mediator {zn.}
bemiddelaar [m]
intermediair 
tussenpersoon
agent, man, operative {zn.}
agent  [m]
correspondent [m] (de ~)
dealer [m]
vertegenwoordiger 
agent {zn.}
volmachthebber
gemachtigde
gevolmachtigde
zaakgelastigde
agent, man, operative {zn.}
agent  [m] (de ~)
dealer [m]
vertegenwoordiger 
agent, man, operative {zn.}
agent  [m]
zaakgelastigde [m] (de ~)
dealer [m]
vertegenwoordiger 
steward, superintendant, agent, commissioner, intendent {zn.}
rentmeester [m]
intendant
meier
opzichter
zaalchef
factor, agent {zn.}
factor  [m]
actor, agent {zn.}
bedrijver
representative, agent, envoy {zn.}
zaakwaarnemer
vertegenwoordiger 
zaakbezorger [m]
exponent
means, tool, agent, gadget, instrument, implement, utensil {zn.}
middel [o]
werktuig  [o]
stuk gereedschap [o]
instrument  [o]

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Get in touch with your agent right away.

Neem onmiddelijk contact op met je agent.

The real estate agent has sold the house.

De makelaar heeft het huis verkocht.

The real estate agent values the house at 1 million euros.

De makelaar taxeert het huis op 1 miljoen euro.