Vertaling van agent

Inhoud:

Engels
Nederlands
agent, man, operative {zn.}
agent  [m]
vertegenwoordiger 
dealer [m]
zaakgelastigde [m] (de ~)
Get in touch with your agent right away.
Neem onmiddelijk contact op met je agent.
agent, man, operative {zn.}
agent  [m]
vertegenwoordiger 
dealer [m]
correspondent [m] (de ~)
agent, man, operative {zn.}
agent  [m] (de ~)
vertegenwoordiger 
dealer [m]
agent {zn.}
zaakgelastigde
gevolmachtigde
volmachthebber
gemachtigde
agent, man, operative {zn.}
agent  [m]
vertegenwoordiger 
dealer [m]
manager [m] (de ~)
agent, instrument, intermediary, mediator {zn.}
bemiddelaar [m]
intermediair 
tussenpersoon
representative, agent, envoy {zn.}
exponent
zaakbezorger [m]
zaakwaarnemer
vertegenwoordiger 
actor, agent {zn.}
bedrijver
factor, agent {zn.}
factor  [m]
Another factor to be taken into consideration is that the present situation is favourable to us.
Een andere factor waar rekening mee moet worden gehouden is, dat de huidige situatie gunstig is voor ons.
The determining factor in question is whether this social welfare plan can facilitate the influx of immigrants.
De bepalende factor in deze kwestie, is of het sociaal welzijns-plan de toestroom van immigranten kan faciliteren.
steward, superintendant, agent, commissioner, intendent {zn.}
rentmeester [m]
intendant
meier
opzichter
zaalchef
means, tool, agent, gadget, instrument, implement, utensil {zn.}
middel [o]
werktuig  [o]
stuk gereedschap [o]
instrument  [o]


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Get in touch with your agent right away.

Neem onmiddelijk contact op met je agent.

The real estate agent has sold the house.

De makelaar heeft het huis verkocht.

The real estate agent values the house at 1 million euros.

De makelaar taxeert het huis op 1 miljoen euro.