Vertaling van operative

Inhoud:

Engels
Nederlands
agent, man, operative {zn.}
agent  [m]
vertegenwoordiger 
dealer [m]
zaakgelastigde [m] (de ~)
Get in touch with your agent right away.
Neem onmiddelijk contact op met je agent.
agent, man, operative {zn.}
agent  [m]
vertegenwoordiger 
dealer [m]
correspondent [m] (de ~)
agent, man, operative {zn.}
agent  [m] (de ~)
vertegenwoordiger 
dealer [m]
hand, labourer, operative, worker, working man, workman {zn.}
werker [m]
werkkracht [v]
werkman [m]
werkmier [v]
arbeider  [m]
Tom is a good worker.
Tom is een goede werker.
When he was young, he was a hard worker.
Toen hij jong was, was hij een harde werker.
agent, man, operative {zn.}
agent  [m]
vertegenwoordiger 
dealer [m]
manager [m] (de ~)
hand, labourer, operative, worker, working man, workman {zn.}
werker [m]
werkkracht [v]
werkman [m]
arbeider  [m]
active, functional, operational, operative, in action {bn.}
functionerend
werkend


Gerelateerd aan operative

agent - man - hand - labourer - worker - working man - workman - active - functional - operational - in actionrepresentative - functionary - attendant