Vertaling van active

Inhoud:

Engels
Nederlands
active {bn.}
werkend
actief 
bedrijvig
werkzaam
active {bn.}
beweeglijk
actief 
bedrijvig
werkzaam
active {bn.}
drukdoenerig
ongedurig
rusteloos
beweeglijk
roerig
actief 
bedrijvig
werkzaam
active {bn.}
ijverig
arbeidzaam
diligent
naarstig
nijver
noest
vlijtig
werkzaam
actief 
bedrijvig
active {bn.}
beweeglijk 
bewegelijk
druk
roerig
woelig
active {bn.}
roerig
druk
tumultueus
turbulent
woelig
actief 
bedrijvig
werkzaam
active, in action, participating {bn.}
actief 
bedrijvend
werkdadig
werkend
werkzaam
bedrijvig
active {bn.}
daadwerkelijk
actief 
bedrijvig
werkzaam
active, functional, operational, operative, in action {bn.}
functionerend
werkend
diligent, hardworking, industrious, assiduous, active {bn.}
ijverig
naarstig
nijver
vlijtig
hardworking, active {bn.}
arbeidzaam 
ijverig
nijver
vlijtig
werkzaam
alert, brisk, keen, adroit, lively, sprightly, sprited, vigorous, perky, spry, active {bn.}
druk
levendig
kras
kwiek
opgewekt
rap
tierig
vief
wakker 
assets, active {zn.}
actief  [o]
tegoed
bezit  [o]
bedrijvende vorm [m]
The stock market is very active.
De aandelenmarkt is erg actief.
She is as active as she looks.
Ze is zo actief als ze eruit ziet.
active voice, active {zn.}
bedrijvende vorm [m]
activum

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

She is as active as she looks.

Ze is zo actief als ze eruit ziet.

The stock market is very active.

De aandelenmarkt is erg actief.

I want the young members to be more active.

Ik wil dat de jonge leden actiever zijn.