Vertaling van alert

Inhoud:

Engels
Nederlands
alert, brisk, keen, adroit, lively, sprightly, sprited, vigorous, perky, spry, active {bn.}
druk
levendig
kras
kwiek
opgewekt
rap
tierig
vief
wakker 
alert, publicity, reminder {zn.}
wenk
lurid, sharp, acrid, acrimonious, keen, poignant, waspish, acute, alert, alive, awake {bn.}
energiek
geestkrachtig
pittig
veerkrachtig
bijtend 
doordringend
fel
guur
schel
scherp 
schril
snerpend
lurid, sharp, acrid, acrimonious, keen, poignant, waspish, acute, alert, alive, awake {bn.}
kittig
bijtend 
doordringend
fel
guur
schel
scherp 
schril
snerpend
alarm, alert {zn.}
onraad
alarm  [o]
warning, alert, caveat, caution {zn.}
waarschuwing [v]
No attention was paid to his warning.
Niemand schonk aandacht aan zijn waarschuwing.
Warning: unsupported characters are displayed using the '_' character.
Waarschuwing: niet-ondersteunde tekens worden weergegeven als '_'.
attentive, alert, careful, expectant, heedful, mindful, observant, perceptive {bn.}
aandachtig 
oplettend
alert
to draw attention, to prompt, to draw attention to, to alert, to call attention to {ww.}
opmerkzaam maken
attent maken
een wenk geven
attenderen
to caution, to warn, to alert {ww.}
waarschuwen 
I will warn him.
Ik zal hem waarschuwen.
attentive, watchful, alert {bn.}
aandachtig 
attent 
oplettend


Gerelateerd aan alert

brisk - keen - adroit - lively - sprightly - sprited - vigorous - perky - spry - active - publicity - reminder - lurid - sharp - acridbrave - lurid