Vertaling van working man

Inhoud:

Engels
Nederlands
hand, labourer, operative, worker, working man, workman {zn.}
werker [m]
werkkracht [v]
werkman [m]
werkmier [v]
arbeider  [m]
Tom is a good worker.
Tom is een goede werker.
When he was young, he was a hard worker.
Toen hij jong was, was hij een harde werker.
hand, labourer, operative, worker, working man, workman {zn.}
werker [m]
werkkracht [v]
werkman [m]
arbeider  [m]
to act, to be effective, to have effect, to impact, to impinge, to work, to avail, to be efficacious, to affect {ww.}
werken 
uitwerken
uitwerking hebben
effect sorteren
Let's work.
Laat ons werken.
A man must work.
Een mens moet werken.
to control, to operate, to work, to enable, to implement, to actuate {ww.}
bedienen 
to ferment, to rise, to work {ww.}
werken 
gisten
fermenteren
That won't work.
Het zal niet werken.
People ought to work.
Mensen moeten werken.
to carve, to sculpture, to sculpt, to work {ww.}
uithakken
uithouwen
beeldhouwen 
to exploit, to utilize, to leverage, to take advantage of, to work {ww.}
uitbuiten
uitmelken
exploiteren
to act, to do, to make, to perform, to carry out, to commit, to form, to reach, to render, to work, to wage {ww.}
maken 
aanmaken 
bedrijven 
doen 
uitbrengen
uitrichten
uitvoeren 

I am working

to function, to operate, to run, to work, to perform, to act {ww.}
functioneren 
het doen
in zijn werk gaan
werken 

I am working

to work {ww.}
bewerken 
verwerken

I am working

to knead, to work {ww.}
kneden

I am working

to cultivate, to farm, to work {ww.}
bebouwen 
bewerken 
kweken

I am working

to work, to labour {ww.}
arbeiden 
werken 

I am working

working man, working person, workingman, workman {zn.}
werker [m] (de ~)

Gerelateerd aan working man

hand - labourer - operative - worker - workman - act - be effective - have effect - impact - impinge - work - avail - be efficacious - affect - controlindividual