Vertaling van factor

Inhoud:

Engels
Nederlands
factor, agent {zn.}
factor  [m]
Another factor to be taken into consideration is that the present situation is favourable to us.
Een andere factor waar rekening mee moet worden gehouden is, dat de huidige situatie gunstig is voor ons.
The determining factor in question is whether this social welfare plan can facilitate the influx of immigrants.
De bepalende factor in deze kwestie, is of het sociaal welzijns-plan de toestroom van immigranten kan faciliteren.
factor {zn.}
factor [m] (de ~)
Terrorism is the most important factor for the division of a country and the creation of autonomous regions.
Terrorisme is het belangrijkste factor voor de verdeling van een land en het ontstaan van autonome regio's.
It has become evident that this is a very favorable factor for our project, which aims precisely at creating a network of translations in as many languages as possible…
Het blijkt dat dit een zeer gunstige factor is voor ons project, dat juist als doel heeft in samenwerking een netwerk te scheppen van vertalingen in zoveel mogelijk talen.
agent, broker, factor {zn.}
makelaar [m] (de ~)
I spoke to the real estate broker yesterday.
Ik heb gisteren de makelaar nog gesproken.
The real estate agent has sold the house.
De makelaar heeft het huis verkocht.
cistron, factor, gene {zn.}
erfelijkheidsdrager
erffactor
gen [o] (het ~)
agent, broker, factor {zn.}
depothouder
zaakvoerder [m] (de ~)
filiaalhouder
agent, broker, factor {zn.}
factor
agent [m] (de ~)
handelsreiziger [m] (de ~)
handelsagent
factoor
vertegenwoordiger [m] (de ~)
Get in touch with your agent right away.
Neem onmiddelijk contact op met je agent.
agent, broker, factor {zn.}
commissionair

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Another factor to be taken into consideration is that the present situation is favourable to us.

Een andere factor waar rekening mee moet worden gehouden is, dat de huidige situatie gunstig is voor ons.

The determining factor in question is whether this social welfare plan can facilitate the influx of immigrants.

De bepalende factor in deze kwestie, is of het sociaal welzijns-plan de toestroom van immigranten kan faciliteren.

Terrorism is the most important factor for the division of a country and the creation of autonomous regions.

Terrorisme is het belangrijkste factor voor de verdeling van een land en het ontstaan van autonome regio's.

It has become evident that this is a very favorable factor for our project, which aims precisely at creating a network of translations in as many languages as possible in joint work.

Het blijkt dat dit een zeer gunstige factor is voor ons project, dat juist als doel heeft in samenwerking een netwerk te scheppen van vertalingen in zoveel mogelijk talen.


Gerelateerd aan factor

agent - broker - cistron - genecircumstance - go-between - molecule - director