Vertaling van human

Inhoud:

Engels
Nederlands
human {bn.}
menselijk
human being, man, human {zn.}
mens  [m]
menselijk wezen
A man must work.
Een mens moet werken.
Man is a wolf to man.
De mens is een wolf voor de mens.
human {bn.}
menselijk
humaan
human {bn.}
menselijk
homo, human, human being, man {zn.}
mens [m] (de ~)
ziel [m] (de ~)
sterveling [m] (de ~)
mensenkind
homo sapiens
Man proposes, God disposes.
De mens wikt, God beschikt.
I'm a free man.
Ik ben een vrije mens.


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

But human beings are different.

Maar mensen zijn verschillend.

Gestures are very important in human communication.

Gebaren zijn erg belangrijk in communicatie tussen mensen.

Save a human. Eat a cannibal.

Red een mens. Eet een kannibaal op.

The army use civilians as human shield.

Het leger gebruikt burgers als menselijk schild.

The computer is often compared to the human brain.

Computers worden vaak vergeleken met het menselijk brein.

Seen from a distance, it looked like a human face.

Vanuit de verte gezien zag het eruit als een menselijk gezicht.

Heaven and hell exist only in the human heart.

Hemel en hel bestaan alleen in het menselijk hart.

Seen at a distance, the rock looks like a squatting human figure.

Gezien vanaf een afstand, ziet de rots eruit als een gehurkte menselijke figuur.

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.


Gerelateerd aan human

human being - man - homofair - mammal - loin - body