Vertaling van license

Inhoud:

Engels
Nederlands
to license, to authorize {ww.}
een vergunning geven
license, permission, permit {zn.}
toestemming [v] (de ~)
verlof
permissie [v] (de ~)
inwilliging
No one is to leave without permission.
Niemand mag vertrekken zonder toestemming.
Hackers break into computers without permission.
Hackers breken zonder toestemming in computers in.
concession, license {zn.}
concessie [v]
credentials, licence, license, permit {zn.}
geloofsbrief
akte [m] (de ~)
licence, license, permit {zn.}
vergunning
licence, license, permit {zn.}
brevet [o] (het ~)
licence, license, permit {zn.}
licentie [v] (de ~)
dwanglicentie
admissie
consent
vergunning [v] (de ~)
We're releasing all the sentences we collect under the Creative Commons Attribution license.
Alle zinnen die we verzamelen geven we uit onder de licentie Creatieve Commons - Naamsvermelding.
licence, license, permit {zn.}
consent
licence, license {zn.}
vrijbrief [m] (de ~)


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

She wants to get a driver's license.

Ze wou een rijbewijs halen.

Do you have a driver's license?

Heeft u een rijbewijs?

May I see your driver's license, sir?

Mijnheer, mag ik uw rijbewijs zien?

She doesn't have a driver's license.

Ze heeft geen rijbewijs.

I had my driver's license renewed last month.

Afgelopen maand heb ik mijn rijbewijs verlengd.

Do you know when Tom got his driver's license?

Weet jij wanneer Tom zijn rijbewijs haalde?

My driver's license expires at the end of this month.

Mijn rijbewijs verloopt eind deze maand.

Now that you are eighteen, you can get a driver's license.

Nu je achttien bent, mag je je rijbewijs halen.

We're releasing all the sentences we collect under the Creative Commons Attribution license.

Alle zinnen die we verzamelen geven we uit onder de licentie Creatieve Commons - Naamsvermelding.

He can get a new job provided that he has a driving license.

Hij kan een nieuwe baan krijgen mits hij een rijbewijs heeft.


Gerelateerd aan license

authorize - permission - permit - concession - credentials - licenceapproval - state - license - alibi