Vertaling van music

Inhoud:

Engels
Nederlands
music {zn.}
muziek [v]
I don't understand music.
Ik versta muziek niet.
I listen to music.
Ik luister naar muziek.
music {zn.}
muziek [v] (de ~)
toonkunst [v] (de ~)
Do you like music?
Hou je van muziek?
Do you love music?
Hou je van muziek?

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

My favorite music is pop music.

Mijn favoriete muziek is popmuziek.

I like music, especially classical music.

Ik hou van muziek, in het bijzonder van klassieke muziek.

I like music, particularly classical music.

Ik hou van muziek, meer bepaald van klassieke muziek.

I listen to music.

Ik luister naar muziek.

I like classical music.

Ik hou van klassieke muziek.

Do you like music?

Hou je van muziek?

Do you love music?

Hou je van muziek?

I don't understand music.

Ik versta muziek niet.

I'm interested in music.

Ik heb interesse voor muziek.

My mother loves music.

Mijn moeder houdt van muziek.

Some people like classical music, while others like popular music.

Sommige mensen houden van klassieke muziek, terwijl anderen van populaire muziek houden.

I like listening to music, and playing music even more.

Muziek beluisteren doe ik graag, en muziek spelen nog liever.

Which do you like better, rock music or classical music?

Wat hoor je het liefst, rockmuziek of klassieke muziek?

I like listening to the music, jazz music above all.

Ik luister graag naar muziek, naar jazzmuziek boven alles.

Talking of music, what kind of music do you like?

Wat muziek betreft, welke soort muziek hoor jij graag?


Gerelateerd aan music

sound - art - beat