Vertaling van beat

Inhoud:

Engels
Nederlands
to beat, to hit, to strike, to wallop {ww.}
slaan
klappen
houwen
kloppen 
meppen

I beat
you beat
we beat

ik sla
jij slaat
wij slaan
» meer vervoegingen van slaan

I didn't mean to hit him.
Het was niet mijn bedoeling hem te slaan.
to beat, to beat up, to flog, to thrash, to whack {ww.}
afranselen 

I beat
you beat
we beat

ik ransel af
jij ranselt af
wij ranselen af
» meer vervoegingen van afranselen

beat, circulation, lap, revolution, round {zn.}
ronde
rondgang
to tack, to tack about, to beat up against the wind, to beat {ww.}
laveren

I beat
you beat
we beat

ik laveer
jij laveert
wij laveren
» meer vervoegingen van laveren

to brandish, to fling, to swing, to wave, to wave about, to beat, to flourish, to wag, to wield, to whirl {ww.}
slingeren 
swingen
zwaaien 

I beat
you beat
we beat

ik slinger
jij slingert
wij slingeren
» meer vervoegingen van slingeren

to pulsate, to throb, to beat {ww.}
kloppen 
pulseren

I beat
you beat
we beat

ik klop
jij klopt
wij kloppen
» meer vervoegingen van kloppen

to lap, to plash, to splash, to beat {ww.}
kabbelen
klapperen
klotsen
plassen
plonzen

I beat
you beat
we beat

ik klapper
jij klappert
wij klapperen
» meer vervoegingen van klapperen

to exceed, to surpass, to beat, to defeat, to excel, to outclass, to outscore, to outshine {ww.}
overtreffen
uitmunten
te boven gaan
uitblinken
voorbijstreven

I beat
you beat
we beat

ik overtref
jij overtreft
wij overtreffen
» meer vervoegingen van overtreffen

Nobody can surpass him.
Niemand kan hem overtreffen.
to curl, to froth, to stir, to whip, to whirl, to beat, to whisk {ww.}
roeren 
doorroeren
omroeren

I beat
you beat
we beat

ik roer
jij roert
wij roeren
» meer vervoegingen van roeren

to defeat, to win over, to beat, to overcome, to overthrow, to surmount, to vanquish {ww.}
verslaan 
bevangen
overwinnen
zegevieren

I beat
you beat
we beat

ik versla
jij verslaat
wij verslaan
» meer vervoegingen van verslaan

Let's beat Japan!
Laten we Japan verslaan!
I don't think you can beat me.
Ik denk niet dat je mij kunt verslaan.
to flog, to take a switch to, to beat, to birch {ww.}
met een stok slaan
pulse, beat {zn.}
pols 
polsslag
tel [m]
The doctor took my pulse.
De dokter nam mijn pols.
rhythm, beat {zn.}
ritme 
I like the slow rhythm of that song.
Ik hou van het trage ritme van dat liedje.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Let's beat Japan!

Laten we Japan verslaan!

Ken beat me at chess.

Ken heeft tegen mij gewonnen met schaken.

Tom beat Mary black and blue.

Tom sloeg Mary bont en blauw.

I don't think you can beat me.

Ik denk niet dat je mij kunt verslaan.

Artificial intelligence cannot beat natural foolishness.

Kunstmatige intelligentie kan niet tegen natuurlijke dwaasheid op.

Tom beat Mary to death with a baseball bat.

Tom sloeg Mary dood met een baseballknuppel.

I think it's impossible for us to beat him.

Ik denk dat het onmogelijk is dat wij hem verslaan.