Vertaling van beat

Inhoud:

Engels
Nederlands
to beat, to beat up, to flog, to thrash, to whack {ww.}
afranselen 

I beat
you beat
we beat

ik ransel af
jij ranselt af
wij ranselen af
» meer vervoegingen van afranselen

to beat, to hit, to strike, to wallop {ww.}
slaan
meppen
klappen
kloppen 
houwen

I beat
you beat
we beat

ik sla
jij slaat
wij slaan
» meer vervoegingen van slaan

I didn't mean to hit him.
Het was niet mijn bedoeling hem te slaan.
beat, circulation, lap, revolution, round {zn.}
rondgang
ronde
to curl, to froth, to stir, to whip, to whirl, to beat, to whisk {ww.}
doorroeren
omroeren
roeren 

I beat
you beat
we beat

ik roer door
jij roert door
wij roeren door
» meer vervoegingen van doorroeren

to defeat, to win over, to beat, to overcome, to overthrow, to surmount, to vanquish {ww.}
verslaan 
zegevieren
overwinnen
bevangen

I beat
you beat
we beat

ik versla
jij verslaat
wij verslaan
» meer vervoegingen van verslaan

Let's beat Japan!
Laten we Japan verslaan!
I don't think you can beat me.
Ik denk niet dat je mij kunt verslaan.
to flog, to take a switch to, to beat, to birch {ww.}
met een stok slaan
to exceed, to surpass, to beat, to defeat, to excel, to outclass, to outscore, to outshine {ww.}
overtreffen
te boven gaan
uitblinken
uitmunten
voorbijstreven

I beat
you beat
we beat

ik overtref
jij overtreft
wij overtreffen
» meer vervoegingen van overtreffen

to tack, to tack about, to beat up against the wind, to beat {ww.}
laveren

I beat
you beat
we beat

ik laveer
jij laveert
wij laveren
» meer vervoegingen van laveren

to lap, to plash, to splash, to beat {ww.}
kabbelen
klapperen
klotsen
plassen
plonzen

I beat
you beat
we beat

ik klapper
jij klappert
wij klapperen
» meer vervoegingen van klapperen

to pulsate, to throb, to beat {ww.}
kloppen 
pulseren

I beat
you beat
we beat

ik klop
jij klopt
wij kloppen
» meer vervoegingen van kloppen

to brandish, to fling, to swing, to wave, to wave about, to beat, to flourish, to wag, to wield, to whirl {ww.}
slingeren 
swingen
zwaaien 

I beat
you beat
we beat

ik slinger
jij slingert
wij slingeren
» meer vervoegingen van slingeren

pulse, beat {zn.}
pols 
tel [m]
polsslag
The doctor took my pulse.
De dokter nam mijn pols.
rhythm, beat {zn.}
ritme 
I like the slow rhythm of that song.
Ik hou van het trage ritme van dat liedje.


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Let's beat Japan!

Laten we Japan verslaan!

Ken beat me at chess.

Ken heeft tegen mij gewonnen met schaken.

Tom beat Mary black and blue.

Tom sloeg Mary bont en blauw.

I don't think you can beat me.

Ik denk niet dat je mij kunt verslaan.

Artificial intelligence cannot beat natural foolishness.

Kunstmatige intelligentie kan niet tegen natuurlijke dwaasheid op.

Tom beat Mary to death with a baseball bat.

Tom sloeg Mary dood met een baseballknuppel.

I think it's impossible for us to beat him.

Ik denk dat het onmogelijk is dat wij hem verslaan.


Gerelateerd aan beat

beat up - flog - thrash - whack - hit - strike - wallop - circulation - lap - revolution - round - curl - froth - stir - whip