Vertaling van official

Inhoud:

Engels
Nederlands
official {zn.}
hoogwaardigheidsbekleder
waardigheidsbekleder
official {bn.}
ambtelijk 
officieel
official {bn.}
ambtelijk 
cadre, frame, framework, box, context, level, official, parameters {zn.}
lijst 
raam 
kader
omlijsting [v]
Do you like the frame on this painting?
Vind je de lijst van dit schilderij mooi?
officer, official, functionary, civil servant {zn.}
beambte [m]
ambtenaar  [m]


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Thai is the official language of Thailand.

Thai is de officiële taal van Thailand.

The official start is on Saturday.

Het officiële begin is op zaterdag.

Thai is the official language in Thailand.

De bestuurstaal in Thailand is Thai.

He made an official visit to the French president the day before yesterday.

Eergisteren bracht hij een officieel bezoek aan de Franse president.

The European Union has 23 official languages, theoretically with the same rights, but in practice only 3 working languages: English, French and German.

De Europese Unie heeft 23 officiële talen met theoretisch gelijke rechten, maar in de praktijk slechts 3 werktalen: Engels, Frans en Duits.


Gerelateerd aan official

cadre - frame - framework - box - context - level - parameters - officer - functionary - civil servant