Vertaling van cost

Inhoud:

Engels
Nederlands
to cost {ww.}
kosten 

they cost
he/she/it cost
they cost

zij kosten
hij/zij/het kostte
zij kostten
» meer vervoegingen van kosten

This will cost €30.
Dat zal € 30,- kosten.
The cigars cost two Marks.
De sigaren kosten twee mark.
cost, charge, price {zn.}
kostprijs
cost, price, toll {zn.}
marktrecht
marktgeld
charge, cost, expense {zn.}
kosten 
onkosten
It'll cost over a thousand yen.
Het zal meer dan duizend yen kosten.
It will cost thirty thousand yen at the lowest estimate.
Volgens de laagste schatting zal dat dertigduizend jen kosten.
cost, price, toll {zn.}
bruggengeld [o] (het ~)
bruggegeld
cost, price, toll {zn.}
prijs [m] (de ~)
Everyone has his price.
Iedereen heeft zijn prijs.
The price is right.
De prijs is juist.
cost, price, toll {zn.}
boomgeld
cost, monetary value, price {zn.}
koopsom [m] (de ~)
aankoopsom [m] (de ~)
cost, price, toll {zn.}
tol [m] (de ~)
tolgeld [o] (het ~)
tolheffing [v] (de ~)
tolrecht
cost, monetary value, price {zn.}
kostenplaatje [o] (het ~)
to be, to cost {ww.}
zijn
worden
maken
komen
kosten
belopen
bedragen

I cost
you cost
we cost

ik ben
jij bent
wij zijn
» meer vervoegingen van zijn

He wanted to succeed, even at the cost of his health.
Hij wou slagen, zelfs ten koste van zijn gezondheid.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

This will cost €30.

Dat zal € 30,- kosten.

The cigars cost two Marks.

De sigaren kosten twee mark.

It'll cost over a thousand yen.

Het zal meer dan duizend yen kosten.

It cost less than fifteen dollars.

Dit kostte minder dan vijftien dollar.

It will cost thirty thousand yen at the lowest estimate.

Volgens de laagste schatting zal dat dertigduizend jen kosten.

He wanted to succeed, even at the cost of his health.

Hij wou slagen, zelfs ten koste van zijn gezondheid.

He rescued the little girl at the cost of his life.

Hij redde het kleine meisje ten koste van zijn leven.


Gerelateerd aan cost

charge - price - toll - expense - monetary value - becost - amount - levy - abstract - entail