Vertaling van price

Inhoud:

Engels
Nederlands
to price {ww.}
prijzen

I price
you price
we price

ik prijs
jij prijst
wij prijzen
» meer vervoegingen van prijzen

price {zn.}
prijs 
Everyone has his price.
Iedereen heeft zijn prijs.
The price is right.
De prijs is juist.
to price {ww.}
prijzen

I price
you price
we price

ik prijs
jij prijst
wij prijzen
» meer vervoegingen van prijzen

cost, charge, price {zn.}
kostprijs
cost, price, toll {zn.}
marktrecht
marktgeld
cost, price, toll {zn.}
bruggengeld [o] (het ~)
bruggegeld
cost, price, toll {zn.}
prijs [m] (de ~)
Does that price include tax?
Is die prijs inclusief BTW?
They agreed on a price.
Ze werden het eens over de prijs.
cost, price, toll {zn.}
boomgeld
cost, monetary value, price {zn.}
koopsom [m] (de ~)
aankoopsom [m] (de ~)
cost, price, toll {zn.}
tol [m] (de ~)
tolgeld [o] (het ~)
tolheffing [v] (de ~)
tolrecht
cost, monetary value, price {zn.}
kostenplaatje [o] (het ~)

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Everyone has his price.

Iedereen heeft zijn prijs.

The price is right.

De prijs is juist.

Does that price include tax?

Is die prijs inclusief BTW?

They agreed on a price.

Ze werden het eens over de prijs.

What is the price of this radio?

Hoeveel kost deze radio?

Could you reduce the price a little?

Kan je de prijs een beetje laten zakken?

I bought this dress at a low price.

Ik heb deze jurk voor een lage prijs gekocht.

The price of this book has been reduced by half.

De prijs van dit boek is met de helft verlaagd.

The price of rice went up three percent.

De prijs van rijst steeg met drie procent.

"No," the shopkeeper replied. "I'm quite serious. You saw the price tag."

"Nee," antwoordde de winkelier. "Ik meen het. U heeft het prijskaartje gezien."

"Our boss insisted on that price," the shopkeeper explained. "But you know, you don't have to pay me 0.99 in kopeks. You can pay more if you like."

"Onze baas heeft aangedrongen op die prijs," legde de verkoopster uit. "Maar weet u, u hoeft me geen 0,99 in kopeken te betalen. U mag meer betalen als u wilt."

As he looked through the store window, Dima's eyes widened as they fell upon a gorgeous black suit, and then widened even more when he noticed the 3,000,000.99 BYR price tag.

Hij keek door het etalagevenster en zijn ogen werden groot toen ze op een prachtig zwart pak vielen, en zijn ogen werden nog groter toen hij het prijskaartje van 3.000.000,99 BYR opmerkte.


Gerelateerd aan price

cost - charge - toll - monetary valuecater - cost - amount - levy - abstract