Vertaling van exist

Inhoud:

Engels
Nederlands
to exist {ww.}
bestaan 

I exist
you exist
we exist

ik besta
jij bestaat
wij bestaan
» meer vervoegingen van bestaan

Do ghosts really exist?
Bestaan spoken echt?
Not everything gets a chance to exist.
Niet alles krijgt een kans om te bestaan.
to exist, to live, to subsist, to survive {ww.}
leven
bestaan

I exist
you exist
we exist

ik leef
jij leeft
wij leven
» meer vervoegingen van leven

Live and let live.
Leven en laten leven.
We live in peace.
We leven in vrede.
to exist, to live, to subsist, to survive {ww.}
overblijven

I exist
you exist
we exist

ik blijf over
jij blijft over
wij blijven over
» meer vervoegingen van overblijven

to be, to exist {ww.}
zijn
wezen

I exist
you exist
we exist

ik ben
jij bent
wij zijn
» meer vervoegingen van zijn

There exist several stars which are larger than our Sun.
Er zijn veel sterren die groter zijn dan onze zon.
Facts do not cease to exist because they are ignored.
Feiten houden niet op te bestaan omdat ze genegeerd zijn.


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Does objective history exist?

Bestaat objectieve geschiedenis?

Do ghosts really exist?

Bestaan spoken echt?

Not everything gets a chance to exist.

Niet alles krijgt een kans om te bestaan.

Note that the maximum doesn't always exist.

Merk op dat het maximum niet altijd bestaat.

Heaven and hell exist only in the human heart.

Hemel en hel bestaan alleen in het menselijk hart.

Facts do not cease to exist because they are ignored.

Feiten houden niet op te bestaan omdat ze genegeerd zijn.

There exist several stars which are larger than our Sun.

Er zijn veel sterren die groter zijn dan onze zon.

It is believed that ghosts exist in this forest.

Men zegt dat er in dit bos spoken zitten.

I was searching for something that didn't exist.

Ik was op zoek naar iets wat er niet was.

If God did not exist, we'd have to invent him.

Als God niet bestond, zouden we hem moeten verzinnen.

Wisdom is necessary to understand wisdom: music does not exist to a deaf audience.

Wijsheid is nodig om wijsheid te verstaan: muziek bestaat niet voor een doof publiek.


Gerelateerd aan exist

live - subsist - survive - bekeep - remain - be