Vertaling van importance

Inhoud:

Engels
Nederlands
concern, importance, seriousness, significance, weight {zn.}
gewicht
belang  [o]
zwaarwichtigheid [v]
betekenis  [v]
belangrijkheid [v]
I haven't lost any weight.
Ik heb geen gewicht verloren.
I've lost a little weight.
Ik heb een beetje gewicht verloren.
importance {zn.}
belangrijkheid [v] (de ~)

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

He is a person of importance.

Hij is een belangrijk persoon.

Hence the importance of the Barcelona Process and the European Neighbourhood Policy.

Daarom zijn het proces van Barcelona en het Europees nabuurschapsbeleid zo belangrijk.

Let us be fully aware of all the importance of this day, because today within the generous walls of Boulogne-sur-Mer have met not French with English, nor Russians with Polish, but people with people.

Laten we ons wel bewust zijn van het belang van deze dag, want vandaag kwamen binnen de gastvrije muren van Boulogne-sur-Mer geen Fransen samen met Engelsen, geen Russen met Polen, maar mensen met mensen.


Gerelateerd aan importance

concern - seriousness - significance - weightvalue