Vertaling van site

Inhoud:

Engels
Nederlands
site, website {zn.}
website
site
webstek
YouTube is not a good website.
YouTube is geen goede website.
In France, where the site was founded, Tatoeba has become a cultural and social phenomenon.
In Frankrijk, waar de site is opgericht, is Tatoeba een cultureel en sociaal fenomeen geworden.
site {zn.}
ligging [v]
site, situation {zn.}
vindplaats [m] (de ~)
place, field, site, locale {zn.}
plaats  [v]
plek 
oord
lokaal 
He had no place to live.
Hij had geen plek om te wonen.
She was at the wrong place at the wrong time.
Ze was op de verkeerde plek op het verkeerde moment.
location, place, spot, field, site, venue {zn.}
plaats  [v]
zetel [m]
ruimte
oord
lokaliteit [v]
The meeting took place yesterday.
De ontmoeting had gisteren plaats.
The match didn't take place.
De wedstrijd vond niet plaats.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

In France, where the site was founded, Tatoeba has become a cultural and social phenomenon.

In Frankrijk, waar de site is opgericht, is Tatoeba een cultureel en sociaal fenomeen geworden.

Our Web site, http://www.example.com will tell you all you need to know.

Op onze website, http://www.example.com, staat alle informatie die je nodig hebt.

This cemetery even has its own site, and there is a page “News” on it! Can you fancy news from the graveyard?!

Dit kerkhof heeft zelfs een eigen site, en daarop staat een pagina "Nieuws". Kunnen jullie het je voorstellen, nieuws van de begraafplaats?!


Gerelateerd aan site

website - situation - place - field - locale - location - spot - venueplace