Vertaling van circumstances

Inhoud:

Engels
Nederlands
circumstances, conditions, situation, state of affairs {zn.}
situatie [v]
toestand 
stand van zaken
stand
I'm far from happy about this situation.
Ik ben verre van blij met deze situatie.
In a similar situation, I'd do the same.
In een gelijkaardige situatie zou ik hetzelfde doen.
circumstances, destiny, fate, fortune, lot, luck, portion {zn.}
toedracht [m] (de ~)


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

He adapted himself to circumstances.

Hij paste zich aan de omstandigheden aan.

He couldn't adapt to new circumstances.

Hij kon zich niet aan nieuwe omstandigheden aanpassen.


Gerelateerd aan circumstances

conditions - situation - state of affairs - destiny - fate - fortune - lot - luck - portiondevelopment