Vertaling van portion

Inhoud:

Engels
Nederlands
part, piece, share, component, portion {zn.}
deel
stuk 
gedeelte
part
onderdeel
Give me a piece of paper.
Geef mij een stuk papier.
He took out a piece of chalk.
Hij nam een stuk krijt.
share, helping, portion, ration {zn.}
portie  [v]
deel [o]
taks [m]
rantsoen [o]
aandeel  [o]
His aunt's apple pie was delicious, so he had a second helping.
De appeltaart van zijn tante was heerlijk, dus hij nam een tweede portie.
Whoever thinks: "These days, everyone speaks English" or "The entire world speaks English" without asking what portion of the global population it is that speaks English…
Wie denkt: "vandaag de dag spreekt iedereen Engels" of "de hele wereld spreekt Engels" zonder te vragen welk deel van de wereldbevolking Engels spreekt, en wat het niveau…
parcel, portion, share {zn.}
contingent [o] (het ~)
helping, portion, serving {zn.}
portie
Would you like another serving?
Wilt u nog een portie?
part, portion {zn.}
partij [v] (de ~)
component, component part, constituent, part, portion {zn.}
deel [o] (het ~)
gedeelte [o] (het ~)
hap [m] (de ~)
stuk [o] (het ~)
stukje
part [o] (het ~)
More people live in the northern part of the city.
Meer mensen wonen in het noordelijke gedeelte van de stad.
Taiwan isn't part of China.
Taiwan is geen deel van China.
part, percentage, portion, share {zn.}
opcentiemen
opcenten (de ~)
parcel, portion, share {zn.}
quota [m] (de ~)
quote
quotum [o] (het ~)
circumstances, destiny, fate, fortune, lot, luck, portion {zn.}
toedracht [m] (de ~)
parcel, portion, share {zn.}
aandeel [o] (het ~)
deel
part
parcel, portion, share {zn.}
vakkenpakket [o] (het ~)
keuzepakket
pakket
optie [v] (de ~)
profiel
dower, dowery, dowry, portion {zn.}
bruidsschat [m] (de ~)
part, portion {zn.}
sector
dower, dowery, dowry, portion {zn.}
huwelijksgoed