Vertaling van portion

Inhoud:

Engels
Nederlands
share, helping, portion, ration {zn.}
portie  [v]
deel [o]
taks [m]
rantsoen [o]
aandeel  [o]
His aunt's apple pie was delicious, so he had a second helping.
De appeltaart van zijn tante was heerlijk, dus hij nam een tweede portie.
Whoever thinks: "These days, everyone speaks English" or "The entire world speaks English" without asking what portion of the global population it is that speaks English…
Wie denkt: "vandaag de dag spreekt iedereen Engels" of "de hele wereld spreekt Engels" zonder te vragen welk deel van de wereldbevolking Engels spreekt, en wat het niveau…
part, piece, share, component, portion {zn.}
deel
gedeelte
onderdeel
stuk 
part
parcel, portion, share {zn.}
contingent [o] (het ~)
helping, portion, serving {zn.}
portie
Would you like another serving?
Wilt u nog een portie?
part, portion {zn.}
partij [v] (de ~)
component, component part, constituent, part, portion {zn.}
deel [o] (het ~)
gedeelte [o] (het ~)
hap [m] (de ~)
stuk [o] (het ~)
stukje
part [o] (het ~)
More people live in the northern part of the city.
Meer mensen wonen in het noordelijke gedeelte van de stad.
Taiwan isn't part of China.
Taiwan is geen deel van China.
part, percentage, portion, share {zn.}
opcentiemen
opcenten (de ~)
parcel, portion, share {zn.}
quota [m] (de ~)
quote
quotum [o] (het ~)
circumstances, destiny, fate, fortune, lot, luck, portion {zn.}
toedracht [m] (de ~)
parcel, portion, share {zn.}
vakkenpakket [o] (het ~)
keuzepakket
pakket
optie [v] (de ~)
profiel
dower, dowery, dowry, portion {zn.}
bruidsschat [m] (de ~)
parcel, portion, share {zn.}
aandeel [o] (het ~)
deel
part
part, portion {zn.}
sector
dower, dowery, dowry, portion {zn.}
huwelijksgoed