Vertaling van ground

Inhoud:

Engels
Nederlands
ground, soil, earth {zn.}
aarde  [v]
grond [m]
voedingsbodem
ondergrond
fond [o]
bodem [m]
The earth is round.
De aarde is rond.
Martians have taken over the earth.
Marsmannetjes hebben de aarde veroverd.
to earth, to ground {ww.}
met de aarde verbinden
aarden 

I ground
you ground
we ground

ik aard
jij aardt
wij aarden
» meer vervoegingen van aarden

to ground, to run aground, to strand {ww.}
omhooglopen

I ground
you ground
we ground

ik loop omhoog
jij loopt omhoog
wij lopen omhoog
» meer vervoegingen van omhooglopen

to ground, to prime, to undercoat {ww.}
gronden

I ground
you ground
we ground

ik grond
jij grondt
wij gronden
» meer vervoegingen van gronden

to ground, to prime, to undercoat {ww.}
tectyleren

I ground
you ground
we ground

ik tectyleer
jij tectyleert
wij tectyleren
» meer vervoegingen van tectyleren

bottom, foundation, ground {zn.}
grond [m]
bodem [m]
ondergrond
achtergrond  [m]
If you look carefully, you'll see that the box has a false bottom.
Als je goed kijkt dan zie je dat de doos een valse bodem heeft.
There is a little wine left in the bottom of the glass.
Er is nog wat wijn op de bodem van het glas.
reason, account, ground, motive {zn.}
reden 
What's the reason?
Wat is de reden?
Everything happens for a reason.
Alles gebeurt om een reden.
earth, land, ground, soil {zn.}
aarde  [v]
grond [m]
land  [o]
aardbodem 
bodem [m]
aardrijk  [o]
The earth is made up of sea and land.
De aarde bestaat uit zee and land.
Did you feel the earth move?
Voelde je de aarde bewegen?
base, basis, footing, ground, platform, stem {zn.}
grond [m]
grondvlak
grondslag
basis 
The plank froze to the ground.
De plank vroor aan de grond vast.
The old man fell down on the ground.
De oude man viel op de grond.
motive, reason, ground, motif, motivation, theme, angle {zn.}
term
drijfveer [v]
motief 
beweegreden  [v]
to grind, to polish smooth {ww.}
slijpen

I ground
you ground
he/she/it ground

ik sleep
jij sleep
hij/zij/het sleep
» meer vervoegingen van slijpen

to grind, to pulverize, to mince, to crush {ww.}
kwellen
malen
vermalen

I ground
you ground
he/she/it ground

ik kwelde
jij kwelde
hij/zij/het kwelde
» meer vervoegingen van kwellen

to creak, to gnash, to grate, to grind, to squeak {ww.}
knarsen
piepen

I ground
you ground
he/she/it ground

ik knarste
jij knarste
hij/zij/het knarste
» meer vervoegingen van knarsen

to base, to establish, to found, to ground {ww.}
uitgaan
vertrekken
baseren

I ground
you ground
we ground

ik ga uit
jij gaat uit
wij gaan uit
» meer vervoegingen van uitgaan

to base, to establish, to found, to ground {ww.}
afgaan

I ground
you ground
we ground

ik ga af
jij gaat af
wij gaan af
» meer vervoegingen van afgaan

to anchor, to ground {ww.}
grondvesten
funderen

I ground
you ground
we ground

ik grondvest
jij grondvest
wij grondvesten
» meer vervoegingen van grondvesten

to base, to establish, to found, to ground {ww.}
fixeren

I ground
you ground
we ground

ik fixeer
jij fixeert
wij fixeren
» meer vervoegingen van fixeren

to anchor, to ground {ww.}
ankeren

I ground
you ground
we ground

ik anker
jij ankert
wij ankeren
» meer vervoegingen van ankeren

to bray, to comminute, to crunch, to grind, to mash {ww.}
prakken

I ground
you ground
he/she/it ground

ik prakte
jij prakte
hij/zij/het prakte
» meer vervoegingen van prakken

to grind {ww.}
slijpen
buikschuiven
schuifelen
slowen

I ground
you ground
he/she/it ground

ik sleep
jij sleep
hij/zij/het sleep
» meer vervoegingen van slijpen

to grate, to grind {ww.}
geraspt
raspen

I ground
you ground
he/she/it ground

ik raspte
jij raspte
hij/zij/het raspte
» meer vervoegingen van raspen

to dig, to drudge, to fag, to grind, to labor, to labour, to moil, to toil, to travail {ww.}
sjouwen

I ground
you ground
he/she/it ground

ik sjouwde
jij sjouwde
hij/zij/het sjouwde
» meer vervoegingen van sjouwen

to bray, to comminute, to crunch, to grind, to mash {ww.}
inslijpen

I ground
you ground
he/she/it ground

ik sleep in
jij sleep in
hij/zij/het sleep in
» meer vervoegingen van inslijpen

to dig, to drudge, to fag, to grind, to labor, to labour, to moil, to toil, to travail {ww.}
beulen
ploeteren
sappelen
sloven
ploegen
inspannen

I ground
you ground
he/she/it ground

ik beulde
jij beulde
hij/zij/het beulde
» meer vervoegingen van beulen

to bray, to comminute, to crunch, to grind, to mash {ww.}
vergruizen

I ground
you ground
he/she/it ground

ik vergruisde
jij vergruisde
hij/zij/het vergruisde
» meer vervoegingen van vergruizen

to bray, to comminute, to crunch, to grind, to mash {ww.}
fijnmalen

I ground
you ground
he/she/it ground

ik maalde fijn
jij maalde fijn
hij/zij/het maalde fijn
» meer vervoegingen van fijnmalen

to dig, to drudge, to fag, to grind, to labor, to labour, to moil, to toil, to travail {ww.}
afsjouwen

I ground
you ground
he/she/it ground

ik sjouwde af
jij sjouwde af
hij/zij/het sjouwde af
» meer vervoegingen van afsjouwen

to grate, to grind {ww.}
malen

I ground
you ground
he/she/it ground

ik maalde
jij maalde
hij/zij/het maalde
» meer vervoegingen van malenVoorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

The plank froze to the ground.

De plank vroor aan de grond vast.

I live on the ground floor.

Ik woon gelijkvloers.

One of the apples fell to the ground.

Een van de appels viel op de grond.

The paper aeroplane slowly glided(?) to the ground

Het papieren vliegtuig gleed langzaam naar de grond.

The old man fell down on the ground.

De oude man viel op de grond.

In Singapore, it is a crime to spit on the ground.

In Singapore is op de grond spuwen een misdaad.

There's no hot water on the fourth floor, but there is on the ground floor.

Op de vierde verdieping is er geen warm water, maar op de begane grond wel.

We should lay down a few ground rules before we begin.

We zouden enkele basisregels moeten vaststellen voor we eraan beginnen.

There's no hot water on the fifth floor, but there is on the ground floor.

Op de vierde verdieping is er geen warm water, maar op de begane grond wel.

These houses were burnt down to the ground by the enemy.

Deze huizen werden tot de grond platgebrand door de vijand.

In March, the ground is still too cold to plant anything in the garden.

In maart is de grond nog te koud om iets in de tuin te planten.


Gerelateerd aan ground

soil - earth - run aground - strand - prime - undercoat - bottom - foundation - reason - account - motive - land - base - basis - footinggo - plumb - cover - expend - base - cater - determine - stop - force - powder - dance - rub - work - whet - crush - mill - dig - turn