Vertaling van 5

Inhoud:

Engels
Nederlands
5, cinque, fin, five, fivesome, little phoebe, pentad, phoebe, quint, quintet, quintuplet, v {zn.}
vijf
She is five years old.
Ze is vijf jaar.
It's about five miles.
Het is ongeveer vijf mijl.
5, cinque, fin, five, fivesome, little phoebe, pentad, phoebe, quint, quintet, quintuplet, v {zn.}
quintool

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

This beer contains 5% alcohol.

Dit bier bevat 5% alcohol.

My room number is 5.

Het nummer van mijn kamer is 5.

She asked me to read 5 poems.

Ze vroeg me vijf gedichten te lezen.

My day ends at 5 o'clock.

Mijn dag eindigt om vijf uur.

Our team defeated our opponent 5-4.

Onze ploeg heeft onze tegenstander met 5-4 verslagen.

The iPhone 5 was released yesterday.

De iPhone 5 is gisteren uitgekomen.

Take any train on track 5.

Neem om het even welke trein op spoor 5.

He asked me to read 5 poems.

Ze vroeg me vijf gedichten te lezen.

I'll pick him up at 5.

Ik zal hem om 5 uur oppikken.

You should take the number 5 bus.

Jullie moeten bus 5 nemen.

He is always here between 5 and 6 o'clock.

Hij is hier altijd tussen vijf en zes.

I paid my son 5 dollars to wash my car.

Ik betaalde mijn zoon vijf dollar om mijn auto te wassen.


Gerelateerd aan 5

cinque - fin - five - fivesome - little phoebe - pentad - phoebe - quint - quintet - quintuplet - vdigit - idea