Vertaling van Sir

Inhoud:

Engels
Nederlands
cavalier, knight, Sir {zn.}
ridder 
The brave knight steps forward and kisses the lady on the hand.
De dappere ridder stapt naar voren en kust de dame de hand.
gentleman, lord, sir, gent {zn.}
meneer  [o]
heer  [m]
mijnheer [o]
heerschap [o]
Thank you, sir.
Dank u, meneer.
May I see your driver's license, sir?
Mijnheer, mag ik uw rijbewijs zien?
sir {zn.}
sir

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Thank you, sir.

Dank u, meneer.

You can go now, sir.

U mag nu gaan, meneer.

May I see your driver's license, sir?

Mijnheer, mag ik uw rijbewijs zien?

Sir, please fill out this form.

Meneer, vult u alstublieft dit formulier in.

Er, Sir? What's written on the blackboard isn't an exponential function but a trigonometric one ...

Eh, meneer... Wat op het bord staat, is geen exponentiële functie, maar een goniometrische...


Gerelateerd aan Sir

cavalier - knight - gentleman - lord - sir - gentpeer