Vertaling van a lot of

Inhoud:

Engels
Nederlands
a lot of, much, plenty of, substantial {bn.}
veel 

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

You've got a lot of guts.

Je hebt lef.

She has a lot of money.

Zij heeft veel geld.

I have a lot of dreams.

Ik heb veel dromen.

The storm caused a lot of damage.

De storm veroorzaakte veel schade.

The party was a lot of fun.

Het feestje was echt leuk.

I usually drink a lot of milk.

Ik drink gewoonlijk veel melk.

We have a lot of friends.

We hebben veel vrienden.

I have a lot of homework.

Ik heb veel huiswerk.

You have a lot of books.

U heeft veel boeken.

I bought a lot of books.

Ik kocht veel boeken.

Americans eat a lot of meat.

Amerikanen eten veel vlees.

Australia exports a lot of wool.

Australië voert veel wol uit.

We had a lot of fun together.

We hadden veel plezier samen.

I have a lot of photos.

Ik heb veel foto's.

My father has a lot of books.

Mijn vader heeft veel boeken.


Gerelateerd aan a lot of

much - plenty of - substantial