Vertaling van much

Inhoud:

Engels
Nederlands
a lot of, much, plenty of, substantial {bn.}
veel 

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

He received much applause.

Hij ontving veel applaus.

Much snow has fallen.

Er is veel sneeuw gevallen.

You think too much.

Je denkt te veel.

Ah, that's much better.

Ah, dat is veel beter.

You talk too much.

Je praat teveel.

It costs too much.

Het kost te veel.

There isn't much time.

We hebben niet veel tijd.

I want much more.

Ik wil veel meer.

How much do you need?

Hoeveel hebt ge nodig?

She's much happier than him.

Zij is veel gelukkiger dan hij.

I feel much better already.

Ik voel mij al veel beter.

Tom doesn't make much money.

Tom verdient niet veel.

We will have much fun.

We gaan veel plezier beleven.

He spends too much money.

Hij heeft een gat in zijn hand.

How much is a room?

Hoeveel kost een kamer?


Gerelateerd aan much

a lot of - plenty of - substantial