Vertaling van academic

Inhoud:

Engels
Nederlands
academic, stolid {bn.}
flegmatiek
koelbloedig
nuchter
academic {bn.}
academisch
universitair
academic, passionless {bn.}
effen
koel 
nuchter
uitgestreken
academic {zn.}
hoogleraar
academic, theoretic, theoretical {bn.}
theoretisch
papieren
academisch
koel 
nuchter
zakelijk
academic, abstract {bn.}
schools
koel 
nuchter
zakelijk
academic {bn.}
academisch
academic, guru, scholar {zn.}
geleerde [m]
veelweter
geletterde
erudiet [m]
He is something of a scholar.
Hij is een soort geleerde.
He always passes for a great scholar.
Hij gaat altijd door voor een uitstekende geleerde.
academic, university graduate {zn.}
academicus [m]
academic, student, undergraduate {zn.}
student
Are you a student?
Zijt ge student?
This student is American.
Deze student is Amerikaans.
academic {bn.}
universitair
academisch
wetenschappelijk
koel 
nuchter
zakelijk
theoretical, notional, academic {bn.}
theoretisch 
impractical, unworkable, academic {bn.}
ondoelmatig
onpraktisch