Vertaling van add

Inhoud:

Engels
Nederlands
to add, to append {ww.}
toevoegen 
toegeven 
bijmengen
bijvoegen 
bijdoen

I add
you add
we add

ik voeg toe
jij voegt toe
wij voegen toe
» meer vervoegingen van toevoegen

I wonder if I can add a sentence.
Ik ben benieuwd of ik een zin kan toevoegen.
Their job is to add examples to the dictionary.
Hun werk is het toevoegen van voorbeelden aan het woordenboek.
to add {ww.}
aanbouwen

I add
you add
we add

ik bouw aan
jij bouwt aan
wij bouwen aan
» meer vervoegingen van aanbouwen

to add {ww.}
toevoegen 
bijvoegen 

I add
you add
we add

ik voeg toe
jij voegt toe
wij voegen toe
» meer vervoegingen van toevoegen

Sadako wanted to add more, but her mouth just didn't want to open enough to make the words anymore.
Sadako wou er nog meer aan toevoegen, maar haar mond wou maar niet openen.
Maybe I should add some sentences without translations too. It’s a very quick way to improve the rating of your language.
Misschien moet ik ook maar eens wat zinnen zonder vertaling toevoegen. Zo kun je heel snel de rating van je taal verbeteren.
to add {ww.}
eraan toevoegen
to add, to affix {ww.}
achtervoegen

I add
you add
we add

ik voeg achter
jij voegt achter
wij voegen achter
» meer vervoegingen van achtervoegen

to add, to add up, to cast up, to tot up {ww.}
optellen
adderen
bijtellen

I add
you add
we add

ik tel op
jij telt op
wij tellen op
» meer vervoegingen van optellen

to attach, to put onto, to add, to append, to apply, to assign, to paste, to place {ww.}
voordoen
aanzetten

I add
you add
we add

ik doe voor
jij doet voor
wij doen voor
» meer vervoegingen van voordoenVoorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Don't add annotations.

Voeg geen annotaties toe.

Don't add sentences from copyrighted sources.

Voeg geen zinnen toe uit bronnen waar auteursrecht op rust.

Add the shredded carrot to the stuffing.

Voeg de geraspte wortel toe aan de vulling.

Tom told Mary not to add sugar.

Tom vroeg Maria geen suiker toe te voegen.

Their job is to add examples to the dictionary.

Hun werk is het toevoegen van voorbeelden aan het woordenboek.

I have nothing to add on my part.

Ik heb niets toe te voegen.

I wonder if I can add a sentence.

Ik ben benieuwd of ik een zin kan toevoegen.

Be cheerful! Add an exclamation mark to all of your sentences!

Wees vrolijk! Plaats een uitroepingsteken op het einde van al je zinnen!

He isn't smart enough to add up numbers in his head.

Hij is niet verstandig genoeg om getallen in het hoofd op te tellen.

Sadako wanted to add more, but her mouth just didn't want to open enough to make the words anymore.

Sadako wou er nog meer aan toevoegen, maar haar mond wou maar niet openen.

Add the turmeric and curry powder and stir well.

Voeg de kurkuma en kerriepoeder toe en roer goed.

Maybe I should add some sentences without translations too. It’s a very quick way to improve the rating of your language.

Misschien moet ik ook maar eens wat zinnen zonder vertaling toevoegen. Zo kun je heel snel de rating van je taal verbeteren.

"And besides," Dima made sure to add, taking out his calculator and dividing 0.99 by 3,000,000, before multiplying by 100. "You do realize that you would only lose 0.0033%, right?"

"En trouwens," haastte Dima zich toe te voegen, terwijl hij zijn rekenmachientje tevoorschijn haalde en 0,99 deelde door 3.000.000, alvorens het te vermenigvuldigen met 100, "u realiseert zich toch wel dat u maar 0,0033% zou verliezen, hè?"

Add the lightly crushed cardamom, the cloves, the coriander, the garam masala, the turmeric and the Cayenne pepper.

Voeg het licht geplette teentje kardemom toe, de kruidnagels, de koriander, de garam masala, de kurkuma en de cayennepeper.


Gerelateerd aan add

append - affix - add up - cast up - tot up - attach - put onto - apply - assign - paste - place