Vertaling van after all

Inhoud:

Engels
Nederlands
at last, finally, ultimately, conclusively, lastly, after all {bw.}
eindelijk
per saldo
ten slotte

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

After all, nothing remains forever.

Per slot van rekening blijft niets eeuwig bestaan.

She didn't telephone after all.

Uiteindelijk heeft ze niet gebeld.

"It's fine," Dima laughed. "I'm still growing, after all. I'll grow into it."

"Het is prima," lachte Dima. "Ik ben per slot van rekening nog in de groei. Ik groei er wel in."

After all the trouble we went to in coming up with that project, it only took them a second to shoot it down in the meeting.

Na alle moeite die we ervoor gedaan hebben om dat project op poten te zetten, kostte het ze maar een seconde het onderuit te halen bij de bijeenkomst.

After all, not everyone is assertive enough to give non-anonymous remarks.

Niet iedereen is immers assertief genoeg om onder eigen naam opmerkingen te maken.

Here’s my flag for Nynorsk. Because the philosophy of Nynorsk is based on the maximum divergence from Danish, Danish background of the flag is to be replaced with Icelandic, because Icelandic served as inspiration for the language creators. The flag is not rectangular in form, because... Well, that Nynorsk is strange after all.

Hier is mijn vlag voor Nynorsk. Aangezien de ideologie van het Nynorsk gebaseerd is op maximale afwijking van het Deens, wordt de Deense achtergrond van de vlag vervangen door de IJslandse, want de makers van de taal hebben het IJslands als inspiratie gebruikt. De vlag is niet rechthoekig omdat... nou ja, omdat Nynorsk gewoon raar is.


Gerelateerd aan after all

at last - finally - ultimately - conclusively - lastly