Vertaling van also

Inhoud:

Engels
Nederlands
also, likewise, too, as well, in addition {bw.}
eveneens
evenzeer
mede
ook
also, amongst other things {bw.}
onder andere 
onder meer
zoal

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

He also speaks French.

Hij spreekt ook Frans.

I also want it!

Ik wil het ook!

We also went to the temple.

We zijn ook naar de tempel geweest.

We also have lenses in our assortment.

We hebben ook lenzen in ons assortiment.

My girlfriend also loves to drink.

Mijn vriendin houdt er ook van om te drinken.

We also have lentils in our assortment.

We hebben ook linzen in ons assortiment.

This is also a good movie.

Dit is ook een goede film.

I also hope for sunny weather at the weekend.

Ik hoop ook op zonnig weer in het weekend.

If I were you, I would also do the same.

Als ik jou was, zou ik hetzelfde doen.

Who hurts his nose, also hurts his face.

Wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht.

He also came up with yet another doubtful conclusion.

Hij kwam ook met alweer een andere twijfelachtige conclusie aanzetten.

He studies English, but he also studies German.

Hij studeert Engels, maar hij studeert ook Duits.

He's got not only a motorbike but also a car.

Hij heeft niet alleen een motorfiets, maar ook een auto.

You can drink water, but you can also pass it.

Water kun je drinken, maar je kunt er ook aan voorbijgaan.

TV is also not what it used to be.

Tv is ook niet meer wat het vroeger was.


Gerelateerd aan also

likewise - too - as well - in addition - amongst other things