Vertaling van as well

Inhoud:

Engels
Nederlands
also, likewise, too, as well, in addition {bw.}
eveneens
evenzeer
mede
ook
in addition, additionally, as well, again {bw.}
extra
op de koop toe

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

That's true as well.

Ook dat is waar.

He studies Chinese as well.

Hij studeert ook Chinees.

Are they coming as well?

Komen zij ook?

He can speak Russian as well.

Hij spreekt ook Russisch.

He speaks Spanish as well as French.

Hij spreekt zowel Spaans als Frans.

You may as well go yourself.

Je kan beter zelf gaan.

He likes sports as well as study.

Hij houdt van sport en ook van studeren.

We may as well go at once.

We kunnen net zo goed meteen gaan.

Tony speaks English as well as you.

Toni spreekt even goed Engels als gij.

She as well as her friends is fond of music.

Zij, en ook haar vrienden, zijn gek op muziek.

You may as well tell him nothing about her.

Je kan hem net zo goed niks over haar vertellen.

There are some foreign workers in my company as well.

In mijn bedrijf zijn er ook een aantal buitenlandse werknemers.

Can you buy one for me as well?

Kan je er ook één voor mij kopen?

My aunt speaks Chinese as well as English.

Mijn tante spreekt Chinees alsmede Engels.

Sharks are sensitive to electrical impulses as well as sound.

Haaien zijn gevoelig voor elektrische signalen alsook voor geluid.


Gerelateerd aan as well

also - likewise - too - in addition - additionally - again