Vertaling van aptitude

Inhoud:

Engels
Nederlands
aptitude, disposition, talent, accomplishment {zn.}
talent
aanleg 
gave 
begaafdheid 
John has a natural talent for tennis.
John heeft een natuurlijk talent voor tennis.
aptitude, disposition, talent, turn {zn.}
talent
aanleg  [m]
gave  [v]
begaafdheid  [v]
intelligence, smarts, aptitude {zn.}
intelligentie [v]
bevattingsvermogen  [o]
knapheid [v]
snuggerheid [v]
Artificial intelligence cannot beat natural foolishness.
Kunstmatige intelligentie kan niet tegen natuurlijke dwaasheid op.
To have doubts about oneself is the first sign of intelligence.
Aan zichzelf twijfelen is het eerste teken van intelligentie.
capability, fitness, suitability, appropriateness, aptitude {zn.}
geschiktheid [v]
predisposition, tendency, disposition, aptitude {zn.}
aanleg  [m]
gesteldheid [v]
wilsbeschikking [v]
expertness, skilfulness, accomplishment, ability, competence, aptitude {zn.}
vlugheid [v]
handigheid [v]
bedrevenheid [v]
vaardigheid [v]
slag  [m]