Vertaling van aptitude

Inhoud:

Engels
Nederlands
aptitude, disposition, talent, turn {zn.}
talent
begaafdheid  [v]
gave  [v]
aanleg  [m]
John has a natural talent for tennis.
John heeft een natuurlijk talent voor tennis.
aptitude, disposition, talent, accomplishment {zn.}
talent
begaafdheid 
gave 
aanleg 
predisposition, tendency, disposition, aptitude {zn.}
gesteldheid [v]
wilsbeschikking [v]
aanleg  [m]
capability, fitness, suitability, appropriateness, aptitude {zn.}
geschiktheid [v]
intelligence, smarts, aptitude {zn.}
intelligentie [v]
snuggerheid [v]
knapheid [v]
bevattingsvermogen  [o]
Artificial intelligence cannot beat natural foolishness.
Kunstmatige intelligentie kan niet tegen natuurlijke dwaasheid op.
To have doubts about oneself is the first sign of intelligence.
Aan zichzelf twijfelen is het eerste teken van intelligentie.
expertness, skilfulness, accomplishment, ability, competence, aptitude {zn.}
slag  [m]
vlugheid [v]
handigheid [v]
vaardigheid [v]
bedrevenheid [v]