Vertaling van argument

Inhoud:

Engels
Nederlands
argument, plea {zn.}
argument  [o]
bewijsgrond [m]
I concede the argument.
Ik ga akkoord met het argument.
His argument is more radical than yours.
Zijn argument is radikaler dan het uwe.
dispute, quarrel, argument, controversy, disagreement, row, scrap, altercation {zn.}
twistgesprek
redetwist
twist [m]
strijd 
kwestie [v]
dispuut [o]
argument {zn.}
argument
His argument was far from rational.
Zijn argument was verre van rationeel.
At the meeting he said a lot, but his argument did not hold water.
Tijdens de vergadering sprak hij veel, maar zijn argument hield geen water.
argument {zn.}
argument
argument, argumentation, line, line of reasoning, logical argument {zn.}
bewijsvoering [v] (de ~)
argument, argumentation, line, line of reasoning, logical argument {zn.}
betoogtrant
redeneertrant [m] (de ~)
argument, argumentation, line, line of reasoning, logical argument {zn.}
onderbouwing [v] (de ~)
argumentatie [v] (de ~)
arguing, argument, contention, contestation, controversy, disceptation, disputation, tilt {zn.}
debat [o] (het ~)
arguing, argument, contention, contestation, controversy, disceptation, disputation, tilt {zn.}
pennestrijd
polemiek [v] (de ~)
arguing, argument, contention, contestation, controversy, disceptation, disputation, tilt {zn.}
disputatie
arguing, argument, contention, contestation, controversy, disceptation, disputation, tilt {zn.}
ruzie [v] (de ~)
bonje [m] (de ~)
disharmonie [v] (de ~)
herrie [m] (de ~)
kif
kift [m] (de ~)
onaangenaamheden
onaangenaamheid
onenigheid
onmin [m] (de ~)
stront
trammelant [m] (de/het ~)
twist [m] (de ~)
kwestie
mot [m] (de ~)
onvrede [m] (de ~)
heibel [m] (de ~)


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I concede the argument.

Ik ga akkoord met het argument.

His argument is more radical than yours.

Zijn argument is radikaler dan het uwe.

His argument was far from rational.

Zijn argument was verre van rationeel.

You don't need to attend every argument you are invited to.

Je hoeft niet elke discussie waarvoor je bent uitgenodigd bij te wonen.

At the meeting he said a lot, but his argument did not hold water.

Tijdens de vergadering sprak hij veel, maar zijn argument hield geen water.

Only in philosophy can you use a circular argument and get praised for it.

Alleen in de filosofie kun je een cirkelredenering gebruiken en daarom geprezen worden.