Vertaling van arguing

Inhoud:

Engels
Nederlands
arguing, argument, contention, contestation, controversy, disceptation, disputation, tilt {zn.}
debat [o] (het ~)
arguing, argument, contention, contestation, controversy, disceptation, disputation, tilt {zn.}
pennestrijd
polemiek [v] (de ~)
arguing, argument, contention, contestation, controversy, disceptation, disputation, tilt {zn.}
disputatie
arguing, argument, contention, contestation, controversy, disceptation, disputation, tilt {zn.}
kwestie
mot [m] (de ~)
trammelant [m] (de/het ~)
twist [m] (de ~)
onmin [m] (de ~)
stront
onaangenaamheid
bonje [m] (de ~)
kift [m] (de ~)
onaangenaamheden
kif
herrie [m] (de ~)
disharmonie [v] (de ~)
onvrede [m] (de ~)
onenigheid
heibel [m] (de ~)
ruzie [v] (de ~)
argumentation, arguing {zn.}
betoog [o]
vertoning [v]
argumentatie [v]
to argue, to dispute, to row {ww.}
disputeren
krakelen
twisten 
redetwisten
strijden

I am arguing

to argue, to discuss, to reason about, to reason upon {ww.}
beredeneren

I am arguing

to maintain, to argue, to contend, to put forward {ww.}
argumenteren
betogen
vertogen

I am arguing

to dispute, to query, to question, to argue {ww.}
redetwisten over

I am arguing

to argue, to contend, to debate, to fence {ww.}
aanvallen
bestrijden
ingaan
betwisten
to argue, to reason {ww.}
funderen
gronden
baseren
onderbouwen
argumenteren
beargumenteren
to argue, to indicate {ww.}
aanduiden
tonen
aangeven
indiceren
Is it possible to indicate a date on which a language came into life? "What a question!" you will be inclined to say. And yet such a date exists: the 26th of July, the…
Kan men een datum aanduiden, waarop een taal begon te leven? Men is geneigd te antwoorden: "Wat een vraag!" . En toch bestaat er zulk een datum: 26 juli, Esperantodag…
to argue, to contend, to debate, to fence {ww.}
schermen

I am arguing