Vertaling van at once

Inhoud:

Engels
Nederlands
at once, right now, forthwith, instantaneously, straightaway, immediately, straightway {bw.}
aanstonds 
dadelijk
meteen
op staande voet
schielijk
subiet
zo 
onmiddellijk
now, directly, immediately, at once, instantly, straightaway, straight off, right away, forthwith, like a shot
zo
onmiddelijk
ogenblikkelijk
direct
meteen
dadelijk
zodadelijk
aanstonds
onverwijld
stante pede

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Come at once.

Kom onmiddellijk.

You don't need to go at once.

Je hoeft niet meteen te gaan.

All at once they began to laugh.

Ze begonnen allemaal tegelijkertijd te lachen.

They must come here at once.

Ze moeten onmiddellijk hier komen.

We may as well go at once.

We kunnen net zo goed meteen gaan.

Go to the doctor at once!

Ga onmiddellijk naar de dokter!

It is necessary that you go there at once.

Je moet er onmiddellijk naartoe gaan.

If you don't start at once, you will be late.

Als je nu niet begint, zul je te laat zijn.

I recognized the teacher at once, because I had met him before.

Ik herkende de leerkracht onmiddellijk, want ik had hem al eerder ontmoet.

You will be in time for school if you leave at once.

Je zult op tijd op school zijn als je nu vertrekt.

All at once, I was forced to take an attitude that would change my life forever.

Plotseling was ik genoodzaakt een gedrag aan te nemen dat mijn leven voorgoed zou veranderen.