Vertaling van immediately

Inhoud:

Engels
Nederlands
actually, currently, immediately, presently {bw.}
nu
momenteel 
op het ogenblik
tegenwoordig 
thans
at once, right now, forthwith, instantaneously, straightaway, immediately, straightway {bw.}
aanstonds 
dadelijk
meteen
op staande voet
schielijk
subiet
zo 
onmiddellijk

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Come immediately.

Kom onmiddellijk.

You must start immediately.

Ge moet onmiddellijk beginnen.

We immediately became friends.

We werden onmiddellijk vrienden.

Yes, I'm coming immediately.

Ja, ik kom dadelijk.

I need it immediately.

Ik heb het onmiddellijk nodig.

I'll bring you the bill immediately.

Ik zal u direct de rekening brengen.

Call me immediately after you meet him.

Bel me onmiddellijk nadat je hem hebt ontmoet.

It is necessary for you to go there immediately.

Ga zeker onmiddellijk naar daar.

The posters were immediately removed from the wall.

De affiches zijn direct van de muur verwijderd.

He commanded me to leave the room immediately.

Hij beval mij de kamer onmiddelijk te verlaten.

The old man was run over and immediately taken to hospital.

De oude man werd overreden en onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht.

They used math to calculate the shape of the universe immediately before and after the Big Bang.

Ze hebben wiskunde gebruikt om de vorm van het universum vlak voor en na de oerknal te berekenen.


Gerelateerd aan immediately

actually - currently - presently - at once - right now - forthwith - instantaneously - straightaway - straightway