Vertaling van author

Inhoud:

Engels
Nederlands
author, writer {zn.}
schrijver  [m]
I think he's a great writer.
Volgens mij is hij een geweldige schrijver.
He earns his bread as a writer.
Hij verdient zijn brood als schrijver.
author {zn.}
opsteller
author, writer {zn.}
auteur [m] (de ~)
schrijver [m] (de ~)
schrijfster [v] (de ~)
The writer is well known to us.
De auteur is ons welbekend.
The author has a beautiful style.
De auteur heeft een mooie stijl.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

The author has a beautiful style.

De auteur heeft een mooie stijl.

Shakespeare is the author of Hamlet.

Shakespeare is de auteur van Hamlet.

The author translated the fairy tale into our mother tongue.

De auteur vertaalde het sprookje in onze moedertaal.

The famous author created another best-selling book.

De beroemde auteur schreef nog een goed verkocht boek.

The Bible is clearly a complex piece of writing, that impossibly could have been written by a single author.

De Bijbel is duidelijk een complex geschrift, dat onmogelijk door één auteur geschreven kan zijn.

On this day in 1887 appeared in Warsaw a booklet of Ludwik Lejzer Zamenhof about the "International Language". Its size was modest, its motto ambitious: "For a language to be an international one, is not enough to call it as such." The name of the author was given as "Dr. Esperanto".

Op die dag in 1887 verscheen in Warschau een brochure van Ludwik Lejzer Zamenhof over een "Internationale Taal". Het was bescheiden van omvang, het motto mikte hoog: "Opdat een taal internationaal zou zijn, volstaat het niet ze zo te noemen". Als auteursnaam stond aangeduid "Doctor Esperanto".


Gerelateerd aan author

writerartist