Vertaling van writer

Inhoud:

Engels
Nederlands
authoress, woman writer, writer {zn.}
auteur  [m]
schrijfster  [v]
The writer is well known to us.
De auteur is ons welbekend.
author, writer {zn.}
schrijver  [m]
I think he's a great writer.
Volgens mij is hij een geweldige schrijver.
He earns his bread as a writer.
Hij verdient zijn brood als schrijver.
writer {zn.}
schrijver [m] (de ~)
This novel was written by a famous American writer.
Deze roman is geschreven door een bekende Amerikaanse schrijver.
He had the honor of being presented to a great writer.
Hij had de eer voorgesteld te worden aan een groot schrijver.
author, writer {zn.}
auteur [m] (de ~)
schrijver [m] (de ~)
schrijfster [v] (de ~)
The author has a beautiful style.
De auteur heeft een mooie stijl.
Shakespeare is the author of Hamlet.
Shakespeare is de auteur van Hamlet.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I think he's a great writer.

Volgens mij is hij een geweldige schrijver.

He earns his bread as a writer.

Hij verdient zijn brood als schrijver.

She is a short story writer.

Zij schrijft novelles.

The writer is well known to us.

De auteur is ons welbekend.

This novel was written by a famous American writer.

Deze roman is geschreven door een bekende Amerikaanse schrijver.

He had the honor of being presented to a great writer.

Hij had de eer voorgesteld te worden aan een groot schrijver.

Judging from what you say, he must be a great writer.

Afgaand op wat je zegt, moet hij een goede schrijver zijn.

He's not such a great writer and I think he knows it.

Hij is niet zo'n goed schrijver, en ik denk dat hij het weet.


Gerelateerd aan writer

authoress - woman writer - authorindividual - artist