Vertaling van being

Inhoud:

Engels
Nederlands
being, organism {zn.}
organisme [o] (het ~)
being, beingness, existence {zn.}
bestaan [o] (het ~)
existentie [m] (de ~)
Do you believe in the existence of God?
Geloof je in het bestaan van God?
She is trying to prove the existence of ghosts.
Zij probeert het bestaan van geesten te bewijzen.


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Being crazy is healthy.

Gek zijn is gezond.

I like being alone.

Ik ben graag alleen.

Cats dislike being wet.

Katten zijn niet graag nat.

He's being accused of kidnapping.

Hij wordt beschuldigd van ontvoering.

Computers are constantly being improved.

Computers worden steeds verbeterd.

This conversation is being recorded.

Dit gesprek wordt geregistreerd.

Being in a ship is being in a jail, with the chance of being drowned.

In een schip zitten is in de gevangenis zitten, met de kans op verdrinken.

Tom is being bullied by Mary.

Tom wordt gepest door Mary.

He is being very kind today.

Hij is vandaag erg aardig.

He felt himself being lifted up.

Hij voelde dat hij opgetild werd.

He is proud of being a musician.

Hij is fier, muzikant te zijn.

There is no shame in being poor.

Arm zijn is geen schande.

I noticed I was being observed.

Ik merkte op dat ik geobserveerd werd.

Many apologies for being so late!

Het spijt me zeer dat ik zo laat ben!

He was afraid of being laughed at.

Hij was bang uitgelachen te worden.


Gerelateerd aan being

organism - beingness - existenceanimate thing - state - segment - organ - alimentary canal - blood vessel - cell