Vertaling van braveness

Inhoud:

Engels
Nederlands
braveness, bravery, courage, courageousness {zn.}
moed [m] (de ~)
I admire your courage.
Ik bewonder je moed.
My brother didn't have the courage to swim across the river.
Mijn broer had de moed niet de rivier over te zwemmen.
braveness, bravery, courage, courageousness {zn.}
moed [m] (de ~)
lef [m] (de/het ~)
onversaagdheid
koenheid
guts [m] (de ~)
flinkheid
durf [m] (de ~)
dapperheid [v] (de ~)
courage
He screwed up his courage and proposed to her.
Hij raapte al zijn moed bij elkaar en vroeg haar ten huwelijk.
I screwed up my courage and went there.
Ik raapte al mijn moed bij elkaar en ging naar daar.

Gerelateerd aan braveness

bravery - courage - courageousnessattitude - trait