Vertaling van courage

Inhoud:

Engels
Nederlands
courage, boldness, bravery, daring, valour, gallantry, prowess {zn.}
moed
lef 
courage
durf [m]
dapperheid [v]
I admire your courage.
Ik bewonder je moed.
My brother didn't have the courage to swim across the river.
Mijn broer had de moed niet de rivier over te zwemmen.
courage {zn.}
moed
koenheid [v]
dapperheid [v]
He screwed up his courage and proposed to her.
Hij raapte al zijn moed bij elkaar en vroeg haar ten huwelijk.
I screwed up my courage and went there.
Ik raapte al mijn moed bij elkaar en ging naar daar.
braveness, bravery, courage, courageousness {zn.}
moed [m] (de ~)
She finally mustered up the courage to ask him for more money.
Ze had eindelijk de moed bij elkaar geraapt om geld te vragen aan hem.
braveness, bravery, courage, courageousness {zn.}
moed [m] (de ~)
lef [m] (de/het ~)
onversaagdheid
koenheid
guts [m] (de ~)
flinkheid
durf [m] (de ~)
dapperheid [v] (de ~)
courage

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I admire your courage.

Ik bewonder je moed.

He screwed up his courage and proposed to her.

Hij raapte al zijn moed bij elkaar en vroeg haar ten huwelijk.

I screwed up my courage and went there.

Ik raapte al mijn moed bij elkaar en ging naar daar.

She finally mustered up the courage to ask him for more money.

Ze had eindelijk de moed bij elkaar geraapt om geld te vragen aan hem.

I don't have the courage to ask my boss to lend me his car.

Ik heb het lef niet om mijn baas te vragen of ik zijn auto mag lenen.

My brother didn't have the courage to swim across the river.

Mijn broer had de moed niet de rivier over te zwemmen.


Gerelateerd aan courage

boldness - bravery - daring - valour - gallantry - prowess - braveness - courageousnessattitude - trait