Vertaling van valour

Inhoud:

Engels
Nederlands
courage, boldness, bravery, daring, valour, gallantry, prowess {zn.}
moed
lef 
courage
durf [m]
dapperheid [v]
I admire your courage.
Ik bewonder je moed.
My brother didn't have the courage to swim across the river.
Mijn broer had de moed niet de rivier over te zwemmen.
gallantry, heroism, valiance, valiancy, valor, valorousness, valour {zn.}
manmoedigheid
onverschrokkenheid
leeuwenmoed [m] (de ~)
manhaftigheid
krijgshaftigheid
kloekmoedigheid
heroïek [v] (de ~)
heldhaftigheid
heldenmoed

Gerelateerd aan valour

courage - boldness - bravery - daring - gallantry - prowess - heroism - valiance - valiancy - valor - valorousnessbraveness