Vertaling van breakfast

Inhoud:

Engels
Nederlands
to breakfast {ww.}
ontbijten 

I breakfast
you breakfast
we breakfast

ik ontbijt
jij ontbijt
wij ontbijten
» meer vervoegingen van ontbijten

What time is breakfast?
Hoe laat ontbijten we?
We have breakfast at seven.
We ontbijten om zeven uur.
breakfast {zn.}
ontbijt [o]
Breakfast is ready.
Het ontbijt is klaar.
Is breakfast ready?
Is het ontbijt klaar?
to breakfast {ww.}
ontbijten

I breakfast
you breakfast
we breakfast

ik ontbijt
jij ontbijt
wij ontbijten
» meer vervoegingen van ontbijten

I thought we'd have breakfast together.
Ik dacht dat we samen zouden ontbijten.
breakfast {zn.}
ontbijt [o] (het ~)
I want to have my breakfast.
Ik wil mijn ontbijt.
I have breakfast every morning.
Ik eet elke ochtend ontbijt.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I skipped my breakfast.

Ik heb het onbijt overgeslagen.

Is breakfast ready?

Is het ontbijt klaar?

Breakfast is ready.

Het ontbijt is klaar.

What time is breakfast?

Hoe laat ontbijten we?

I showered before breakfast.

Ik heb me voor het ontbijt gedoucht.

I've just eaten breakfast.

Ik heb zojuist ontbeten.

I've already eaten breakfast.

Ik heb al ontbeten.

I have breakfast at seven.

Ik ontbijt om zeven uur.

We ate sandwiches for breakfast.

We aten sandwichen als ontbijt.

My mother is cooking breakfast.

Mijn moeder maakt het ontbijt klaar.

I have breakfast every morning.

Ik eet elke ochtend ontbijt.

Mayuko eats bread for breakfast.

Mayuko eet brood voor het ontbijt.

I eat breakfast every morning.

Ik eet elke ochtend ontbijt.

We have breakfast at seven.

We ontbijten om zeven uur.

We made pancakes for breakfast.

Wij maakten pannenkoeken voor het ontbijt.


Gerelateerd aan breakfast

eat - meal